Học tập, làm theo Bác góp phần ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống

Việc học tập và làm theo Bác góp phần từng bước ngăn chặn được sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giải quyết hiệu quả nhiều bức xúc.
Tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Sáng nay (20/8), Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được thực hiện theo hình thực trực tuyến với gần 800 điểm cầu và khoảng 70 nghìn người tham dự.

Phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện...

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí (mới nhất là Kế hoạch số 236-KH/BTGTW và Hướng dẫn 85-HD/BTGTW).

Từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp.

hoc tap lam theo bac gop phan ngan chan su suy thoai dao duc loi song
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính

Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.

Về phương hướng thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa vai trò của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cấp, ngành, địa phương cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Hà Nội đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TƯ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với công tác xây dựng Đảng và có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực.

Thông qua triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Hà Nội chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giản dị, tận tụy, trung thực.

hoc tap lam theo bac gop phan ngan chan su suy thoai dao duc loi song
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố, qua đó đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng cào bằng, tạo động lực mới cho đội ngũ trong thực thi công vụ.

Hà Nội tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, từ đó ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile