Học phí trường mầm non, THPT chất lượng cao tăng thêm 400 nghìn đồng/tháng

Với 100% số đại biểu tán thành, kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021.
Học phí nhiều đại học, cao đẳng sẽ tăng trong năm học mới Hà Nội sẽ tăng học phí từ mầm non đến giáo dục phổ thông năm học 2019-2020
Học phí trường mầm non, THPT chất lượng cao tăng thêm 400 nghìn đồng/tháng
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng trình bày về tờ trình Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

Theo đó, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 ở bậc tiểu học là 5,5 triệu đồng/tháng, bậc THPT là 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 400.000 đồng so với năm 2019 - 2020.

Riêng ở bậc mầm non và THCS giữ nguyên, cụ thể bậc mầm non giữ ở 5,1 triệu đồng/tháng; bậc THCS giữ nguyên 5,3 triệu đồng/tháng.

Trên cơ sở mức trần học phí, hàng năm thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, kết quả kiểm định và mức hỗ trợ của ngân sách để quyết định mức thu học phí cụ thể sau khi có sự thống nhất văn bản của UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

Mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao áp dụng năm học 2020 - 2021, được điều chỉnh từ năm học 2021 - 2022 cùng với việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách và thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định.

Trước đó, trình tờ trình về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lương cao trên đia bàn Thủ đô năm hoc 2020 - 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết,đến tháng 11/2019, toàn TP có 19 trường chất lượng cao được công nhận, trong đó có 14 trường công lập và 5 trường ngoài công lập. Trong 14 trường công lập chất lượng cao có 7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT.

Mức học phí hiện nay ở bậc mầm non, tiểu học là 5,1 triệu đồng/tháng, bậc THCS và THPT là 5,3 triệu đồng/tháng. UBND TP đề xuất tăng mức trần thêm 400 nghìn đồng/tháng so với hiện hành.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile