Hoạt động của HĐND thành phố đáp ứng yêu cầu thực tiễn

TTTĐ - Năm 2022, HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Xem xét các cơ chế, chính sách, giải pháp quan trọng phát triển Thủ đô Hôm nay (7/12), khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND TP khóa XVI

Sáng 7/12, báo cáo tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Năm 2021, HĐND TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định; Phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm trong tổ chức thành công rất tốt đẹp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo tại kỳ họp
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo tại kỳ họp

Với phương châm hoạt động “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, công tác phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn.

HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; Trong đó, triển khai Chương trình công tác năm 2021 hoàn thành 93% nội dung đề ra và 180 nội dung công việc mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố…

Đặc biệt nổi bật là toàn bộ các quy chế, quy trình, quy định trong công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP được rà soát, ban hành sớm, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Quốc hội và Thành ủy; Phù hợp tình hình thực tiễn; Qua quá trình vận hành đã đạt chất lượng, hiệu quả cao.

HĐND TP đã tổ chức thành công 4 kỳ họp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của thành phố. Công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục đổi mới, tăng thời gian thảo luận, nâng cao hiệu quả chất vấn, phát huy trí tuệ và sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND quyết định các nội dung.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND TP năm 2021 bảo đảm đúng luật và tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực HĐND đã có chỉ đạo, điều chỉnh các chương trình, nội dung giám sát theo hướng chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn, tăng cường giám sát qua báo cáo, giảm thành phần đoàn giám sát, số lượng đầu mối giám sát trực tiếp đồng thời tăng cường giám sát thực địa…

HĐND và Thường trực HĐND TP đã tiến hành 6 cuộc giám sát chuyên đề (tăng 50% so với năm 2020). Các Ban HĐND TP tiến hành giám sát, khảo sát theo các lĩnh vực được phân công.

Đến nay, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã được thực hiện cơ bản đảm bảo thời gian, các nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao và được công bố công khai để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Bên cạnh đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri được thực hiện đúng luật và hiệu quả. HĐND TP cũng triển khai kịp thời, thực hiện hiệu quả các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP. Trong đó, Thường trực HĐND TP đã thống nhất với đề xuất của UBND TP về việc bổ sung 1.050 tỷ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP để cho vay đối với người lao động có nhu cầu vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tạo việc làm và thu nhập ổn định...

Năm 2022, HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của TP; Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

HĐND TP tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đúng luật; Nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND TP; Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile