Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị nghi ngờ “khả năng hoạt động liên tục”

Tính đến 31/12/2018, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai còn lỗ lũy kế hơn 36 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 6.569 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp của bầu Đức cũng vi phạm một số điều khoản của khoản vay và trái phiếu.
hoang anh gia lai cua bau duc bi nghi ngo kha nang hoat dong lien tuc Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị phạt và truy thu thuế gần 11 tỷ đồng
hoang anh gia lai cua bau duc bi nghi ngo kha nang hoat dong lien tuc Sếp Hoàng Anh Gia Lai bán gần nửa vốn tại HNG để trả nợ
hoang anh gia lai cua bau duc bi nghi ngo kha nang hoat dong lien tuc Vi phạm báo cáo giao dịch cổ phiếu, 2 sếp Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai – mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam.

Theo đó, HAG ghi nhận lãi ròng gần 120 tỷ đồng, gấp đôi so với kết quả trên báo cáo tự lập trước đó nhờ điều chỉnh giảm một số khoản như chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm lỗ từ hoạt động khác và tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Tuy nhiên, chi phí tài chính lại tăng mạnh lên hơn 1.721 tỷ đồng. Mặt khác, dù được điều chỉnh giảm, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và lỗ khác của HAG vẫn ở mức cao, lần lượt là 989 tỷ đồng và 894 tỷ đồng.

Theo bảng lưu chuyển tiền tệ, HAG ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới hơn 2.917 tỷ đồng; dòng tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư cũng âm hơn 353 tỷ đồng. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền trong năm 2018 của HAG vẫn dương nhờ thu hơn 7.594 tỷ đồng từ đi vay.

hoang anh gia lai cua bau duc bi nghi ngo kha nang hoat dong lien tuc
Tính đến 31/12/2018, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai còn lỗ lũy kế hơn 36 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 6.569 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2018, tổng các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của HAG ở mức 21.753 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm gần 70%.

Cụ thể, HAG vay nợ thông qua trái phiếu gần 11.000 tỷ đồng, vay dài hạn từ các ngân hàng thương mại hơn 6.142 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HAG còn ghi nhận khoản vay ngắn hạn của Công ty CP ôtô Trường Hải hơn 746 tỷ đồng; vay ngắn hạn và dài hạn của ông Đoàn Nguyên Đức hơn 742 tỷ đồng.

Đáng nói, tại báo cáo này, Công ty kiểm toán E&Y tiếp tục nhấn mạnh sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Theo đó, kiểm toán viên cho biết, tính đến ngày 31/12/2018, HAG còn lỗ lũy kế hơn 36 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 6.569 tỷ đồng. Đồng thời, HAG cũng vi phạm một số điều khoản của khoản vay và trái phiếu trong báo cáo hợp nhất năm 2018.

Cũng tại báo cáo này, Công ty kiểm toán cũng đưa ý kiến ngoại trừ liên quan nhóm An Phú và nhấn mạnh về các khoản vay.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, vào ngày 31/12/2018, HAG ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác từ các bên liên quan của Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú với tổng giá trị hơn 7.594 tỷ đồng (số đầu năm 2018 là hơn 10.570 tỷ đồng.

"Dựa vào các thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu nhập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi của tổng số dư là 2.593 tỷ đồng trong các số dư trên. Theo đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn cho năm tài chính 2018", báo cáo nêu.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile