Hòa Phát lên tiếng về khoản vay nợ hơn 41.000 tỷ đồng

Đến hết tháng 3/2020, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tổng vay nợ tài chính là 41.343 tỷ đồng, tăng 4.664 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và tăng 10.864 tỷ đồng so với thời điểm 31/3/2019.
Hòa Phát phủ nhận việc ngân hàng bán giải chấp cổ phiếu của Chủ tịch Trần Đình Long Hòa Phát rót thêm 60.000 tỷ đồng mở rộng khu liên hợp Dung Quất

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của Tập đoàn Hòa Phát, tổng nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp là 41.343 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 21.100 tỷ đồng, vay dài hạn 20.243 tỷ đồng, tăng 4.463 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2020.

Tuy nhiên, thực vay ròng của Hòa Phát chỉ là 36.179 tỷ đồng do doanh nghiệp có 5.164 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

hoa phat len tieng ve khoan vay no hon 41000 ty dong
Đến hết tháng 3/2020, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tổng vay nợ tài chính là 41.343 tỷ đồng.

Tỷ lệ vốn vay ròng so với vốn chủ sở hữu (Net Debt/Owner’s Equity) tại ngày 31/3/2020 là 0,72 lần. Nhưng theo báo cáo quản trị nội bộ tuần cuối tháng 4/2020, tỷ lệ vốn vay ròng chỉ là 0,66 lần, tỷ lệ vốn vay ròng so với tổng tài sản (Net Debt/Total Asset) là 0,31 lần.

Về khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng của Hòa Phát tuần cuối tháng 4/2020 là hơn 6.200 tỷ đồng. Theo Tập đoàn Hòa phát, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt Việt Nam thực hiện chính sách cách ly xã hội trên toàn quốc trong 3 tuần đầu tháng 4/2020, thì doanh nghiệp nằm trong số hiếm doanh nghiệp có lượng tiền mặt dự trữ lớn như vậy.

"Các con số này cho thấy quản trị tài chính của Hòa Phát rất chặt chẽ, an toàn. So với các tâp đoàn khác có quy mô tương đương, đặc biệt các tập đoàn sản xuất công nghiệp thì các chỉ số tài chính của Hòa Phát tốt hơn hẳn", Tập đoàn Hòa Phát khẳng định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 vừa công bố, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 19.233 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ.

Trong quý 1 năm nay, chi phí tài chính của Tập đoàn Hòa Phát tăng 240% so với cùng kỳ năm trước lên mức hơn 823 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay ở mức 481 tỷ đồng, tăng 160%. Như vậy bình quân mỗi ngày, Tập đoàn Hòa Phát chi hơn 5,3 tỷ đồng để trả lãi vay.

Kết thúc quý 1/2020, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận lãi ròng hơn 2.285 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/3/2020, tài sản ngắn hạn của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 34.134 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm. Chênh lệch tăng chủ yếu ở khoản tiền và tương đương tiền tăng gần 1.613 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng hơn 1.220 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile