Hiệu quả từ một chủ trương lớn

Việc đưa lực lượng công an chính quy về xã là chủ trương lớn của Bộ Chính trị và lãnh đạo Bộ Công an nhằm chính quy hóa lực lượng công an xã. Thời gian qua, CATP Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, nhanh chóng, bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực.
Xem phiên bản mobile