Hiểu Luật Thanh niên, người trẻ sẽ phát huy vai trò, thế mạnh của bản thân

Luật Thanh niên 2020 chính thức hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Với nhiều điểm mới và quy định rõ ràng, Luật Thanh niên sửa đổi giúp người trẻ nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của bản thân.
Phát huy tính tiên phong, sáng tạo của sinh viên trường Đại học Thương mại Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Thanh niên góp sức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên

Bạn Nguyễn Thành An, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: “Luật Thanh niên 2020 có nhiều điểm mới như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; Quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; Quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên… Với việc quy định rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên sẽ giúp người trẻ phát huy tốt vai trò, thế mạnh của bản thân với gia đình, đất nước”.

Cũng theo An, trước đây, nhiều người trẻ rất mơ hồ, không biết bản thân có trách nhiệm, vai trò như thế nào để góp phần xây dựng đất nước thì nay trong Luật quy định rõ thanh niên có những trách nhiệm đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội, gia đình và bản thân.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân đến khám bệnh
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân đến khám bệnh

“Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc… là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Làm được điều này là mỗi người trẻ đã góp phần vào mục tiêu chung xây dựng đất nước hùng cường”, An cho biết.

Giống như Thành An, bạn Đinh Thị Huyền, đoàn viên quận Long Biên (Hà Nội) cho rằng, sống và làm việc theo tinh thần thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mỗi công dân. Thanh niên luôn được Đảng, Nhà nước ta coi trọng nên có hẳn một bộ luật riêng.

“Mình đã đọc Luật Thanh niên và rất tâm đắc với quy định về vai trò, trách nhiệm của thanh niên. Trong đó, nêu rõ, đối với bản thân, thanh niên có trách nhiệm: Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; Có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; Phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội; Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; Tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn; chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; Lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp; Rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp…”, Huyền chia sẻ.

Thanh niên quận Long Biên cắt tỉa cây, vệ sinh môi trường
Thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường

Theo Mai với những quy định rõ ràng, cụ thể mỗi thanh niên chỉ cần đọc sẽ hiểu bản thân cần phải làm những gì để phát triển bản thân, đóng góp cho gia đình, xã hội và đất nước. Khi người trẻ hiểu và nắm rõ luật sẽ phát huy được thế mạnh của bản thân.

Mai đề xuất, để Luật thanh niên thực sự đi vào đời sống cần thực hiện nhiều giải pháp. Tuy nhiên, việc đầu tiên các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thanh niên tới các tầng lớp thanh niên để họ thấy rõ trách nhiệm của bản thân cũng như những chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho thanh niên; Đặc biệt về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai, đưa các chính sách trong Luật Thanh niên đi vào cuộc sống.

Phát huy tính tiên phong, sáng tạo của sinh viên trường Đại học Thương mại Phát huy tính tiên phong, sáng tạo của sinh viên trường Đại học Thương mại
Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô
Phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng thương hiệu báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày càng vững mạnh Phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng thương hiệu báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày càng vững mạnh
Nguyễn Dũng
Xem phiên bản mobile