Luật sư tư vấn:

Hiểu đúng về trang tin điện tử và Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Thông tư 14/2010/TT-BTTTT đã quy định chi tiết về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
Báo chính thống và mạng xã hội trong cuộc giằng co không cân sức

Câu hỏi: Xin luật sư giải thích rõ về Thông tư 14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Luật sư tư vấn:

Theo luật sư Văn phòng Luật Minh Khuê, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

“Thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội” được hiểu là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin hoặc nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

“Trích dẫn lại thông tin” là trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin chính thức, không bình luận, bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

“Nguồn tin chính thức” là những thông tin đã và đang được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền.

Cơ quan báo chí được thiết lập trang thông tin điện tử trên internet để cung cấp những nội dung thông tin đã được đăng, phát trên báo chí của mình theo đúng tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy phép hoạt động báo chí. Trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí được quản lý và cấp phép như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Trang thông tin điện tử tổng hợp và Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phải tiến hành đăng ký theo quy định.

Trang thông tin điện tử chỉ cung cấp thông tin tự giới thiệu về hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề hoạt động của chính tổ chức, doanh nghiệp, không trích dẫn lại thông tin. Ví dụ : Công ty A chuyên về kinh doanh hàng trang trí nội thất, xây dựng một website chuyên giới thiệu mua bán các sản phẩm kinh doanh của mình - thì không phải đăng ký.

Trên trang chủ của trang thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin: tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử; địa chỉ địa lý, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung.

Trên trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phải ghi rõ số giấy phép hoặc số đăng ký, ngày, tháng, năm cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Các trang thông tin điện tử tổng hợp khi trích dẫn lại thông tin phải tuân theo quy định về nguồn tin, không đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn.

Trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến muốn ngừng hoạt động phải thông báo (trước 10 ngày làm việc) bằng văn bản cho cơ quan cấp phép, cơ quan cấp đăng ký.

hieu dung ve trang tin dien tu va dich vu mang xa hoi truc tuyen
Hiểu đúng về trang tin điện tử và Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Ảnh minh họa

Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi, quảng cáo hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97.

2. Tạo trang thông tin điện tử giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

3. Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

4. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ luật Dân sự.

5. Sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

6. Miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

Quy định về Trang tin điện tử tổng hợp :

* Điều kiện và hồ sơ cấp phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép;

Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định của pháp luật.

Người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;

- Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

- Tốt nghiệp đại học.

Hồ sơ cấp phép gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử ( theo Mẫu).

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơquan báo chí).

c) Bằng tốt nghiệp đại học và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm.

d) Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

đ) Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin.

* Trách nhiệm của tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp :

Xây dựng quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động.

Ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định tại Điều 4 Thông tư này ngay khi tự phát hiện hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Lưu trữ thông tin tối thiểu trong 90 ngày kể từ thời điểm thông tin được đăng, phát trên trang thông tin điện tử của mình.

Báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Qui định về dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

* Điều kiện, hồ sơ đăng ý cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Có ngành nghề kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp;

Có tên miền hợp lệ;

Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. ( theo Mẫu).

b) Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư.

c) Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin.

d) Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm các yêu cầu sau:

- Loại hình dịch vụ (trò chuyện trực tuyến, tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn và các hình thức tương tự khác cho phép người sử dụng tương tác, chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau).

- Quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do tổ chức, doanh nghiệp quản lý.

- Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm pháp luật.

đ) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm.

* Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Xây dựng và công khai quy chế cung cấp, trao đổi thông tin.

Xây dựng quy trình quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về các thành viên tham gia phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp quản lý.

Có biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý để chủ động thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định tại Thông tư này ngay khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh của người sử dụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Thẩm quyền và quy trình cấp phép

* Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp nhận, thẩm định và cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của các tổ chức sau: Tổ chức ở Trung ương; tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính phủ, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương…

Tiếp nhận, thẩm định và cấp đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam.

* Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, thẩm định và cấp phép đối với hồ sơ xin cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các tổ chức trong nước do cơ quan quản lý nhà nước của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động, doanh nghiệp trong và ngoài nước có đăng ký trụ sở hoạt động tại địa phương.

Chế độ báo cáo

* Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo định kỳ 12 tháng một lần. Nội dung báo cáo:

- Tên tổ chức, ngày, tháng, năm và ký hiệu giấy phép.

- Nội dung thông tin đang cung cấp, các chuyên mục;

- Danh mục nguồn tin;

- Nhân sự và các biện pháp quản lý thông tin.

Gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

* Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến báo cáo định kỳ 6 tháng một lần. Nội dung báo cáo gồm:

- Tên tổ chức, ngày, tháng, năm và ký hiệu văn bản xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Các loại hình dịch vụ đang cung cấp;

- Số lượng thành viên sử dụng các dịch vụ của doanh nghiệp đang quản lý và các dữ liệu thống kê theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Gửi báo cáo trước ngày 15-1 và 15- 7 hàng năm.

An Khê (t/h)
Xem phiên bản mobile