HĐND TP Hà Nội kiện toàn 4 chức danh Trưởng, Phó các ban chuyên trách

Sáng 9/4, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kiện toàn 4 chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP theo quy định của Luật.
HĐND TP Hà Nội xem xét, kiện toàn công tác nhân sự Sáng nay, HĐND TP Hà Nội họp bất thường quyết định nhiều nội dung quan trọng Nâng cao chất lượng các phiên giải trình của HĐND TP Hà Nội Giải quyết đến cùng những vấn đề bức xúc dân sinh

Theo Tờ trình giới thiệu nhân sự do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày tại Kỳ họp, HĐND TP Hà Nội tiến hành bầu bổ sung 4 chức danh trưởng, phó ban chuyên trách các ban của HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 -2021, bao gồm:

Bà Hồ Vân Nga, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vũ Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế xã hội thành phố giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Hoàng Thị Thuý Hằng, Uỷ viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND TP giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả: Với 93 phiếu đồng ý (đạt 91,18% tổng số đại biểu HĐND TP), bà Hồ Thị Vân Nga được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Với 89 phiếu đồng ý (đạt 87,25% tổng số đại biểu HĐND TP), ông Vũ Ngọc Anh được bầu làm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Với 90 phiếu đồng ý (đạt 88,24% tổng số đại biểu HĐND TP), ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Trưởng ban Văn hóa xã hội

Với 92 phiếu đồng ý (đạt 90,2% tổng số đại biểu HĐND TP), bà Hoàng Thị Thuý Hằng được bầu làm Phó Trưởng ban Đô thị.

Nghị quyết xác nhận về kết quả bầu cử được 100% đại biểu thông qua.

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, căn cứ vào yêu cầu công việc được sự đồng ý của Thành uỷ, HĐND TP đã tiến hành các bước làm quy trình nhân sự. Ngoài tiêu chuẩn các quy định của Thành uỷ, đối với HĐND TP có tiêu chuẩn đặc biệt hơn như buộc phải là đại biểu HĐND; được quy hoạch vào chức danh đó và phải có kinh nghiệm trong công tác HĐND.

"Ngoài 5 bước do Ban Tổ chức hướng dẫn, riêng HĐND TP đã tiến hành đề án 7 bước. HĐND TP đã xin ý kiến Thành uỷ về 7 bước này và hôm nay là bước thứ 7. HĐND TP cũng đã gắn giữa kiện toàn nhân sự với việc thực hiện các Nghị quyết của TƯ về sắp xếp bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm và đúng chuyên môn." - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, kết quả kiểm phiếu được công bố trong sáng nay cho thấy, cả 4 nhân sự được Chủ tịch HĐND TP giới thiệu cho các chức danh Trưởng, Phó các ban HĐND TP đều được các đại biểu tín nhiệm với số phiếu đồng ý cao.

Trước đó, HĐND TP khóa XV đã miễn nhiệm đối với 3 chức danh trưởng, phó ban chuyên trách các ban của HĐND TP khóa XV, với 100% các đại biểu nhất trí thông qua như sau: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phạm Thị Thanh Mai; Miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hoá Xã hội HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thế Cương; Miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Ngọc Anh.

HẠNH NGUYÊN (Tuoitrethudo)
Xem phiên bản mobile