HĐND tỉnh Yên Bái thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Yên Bái vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiều nghị quyết quan trọng khác.
Ba Nghị quyết quan trọng vừa được HĐND tỉnh Yên Bái thông qua Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái diễn ra trong thời gian 2 ngày (6 và 7/12/2021) với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.

HĐND tỉnh Yên Bái thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - Tạ Văn Long phát biểu tại kỳ họp thứ 4. Ảnh TL

Qua đánh giá 11 tháng của năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - Tạ Văn Long cho biết: "Có 25/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá (đạt trên 7,03%), cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, khá toàn diện; sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì, đạt mức tăng trưởng khá; thu hút đầu tư được quan tâm; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên.

Với hai ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng. Cụ thể, HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

HĐND tỉnh Yên Bái cũng thông qua Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2022; Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

HĐND tỉnh Yên Bái thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
20 Nghị quyết quan trọng được Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Yên Bái thông qua. Ảnh TL

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với các trường hợp là hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tự nguyện thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2019 và năm 2020.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Yên Bái tại Kỳ họp thứ 4 cũng thông qua các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2022; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile