HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 18 Nghị quyết quan trọng

Các Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết quan trọng trong kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
7 tỉnh gửi thí sinh tới Bắc Giang dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Toàn bộ doanh nghiệp trong 6 KCN của tỉnh Bắc Giang hoạt động trở lại Thắm tình quân dân trong mùa vải thiều 2021 tại huyện Lục Ngạn

Sau 2 ngày hoạt động tích cực, chiều 10/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết quan trọng.

HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 18 Nghị quyết quan trọng
Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu tổng kết, bế mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 2 ngày qua, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận thẳng thắn và tích cực các vấn đề về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 và khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”; thực trạng hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh hiện nay.

HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 18 Nghị quyết quan trọng
Các đại biểu biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 HĐND Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên bế mạc, bà Lê Thị Thu Hồng đề nghị tập trung vào các vấn đề trong tâm như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển KT - XH; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung chỉ đạo phát triển đồng bộ 3 trụ cột kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. UBND tỉnh cần bám sát, cập nhật kịch bản tăng trưởng để kịp thời có giải pháp thiết thực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất mục tiêu phát triển KT - XH năm 2021.

Tỉnh tăng cường nâng cao hiệu quả tài chính, ngân sách; xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể, phù hợp để tăng thu ngân sách, phấn đấu bảo đảm cân đối chi thường xuyên. Tính toán các nguồn thu để bù đắp thiếu hụt do đại dịch; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi tiêu ngân sách.

Tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo đúng định hướng của tỉnh để phát triển bền vững, hiệu quả; Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; không để dịch bệnh lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu gắn với triển khai chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực; Phát huy hơn nữa vai trò của HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức - chính trị xã hội trong việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH; Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

18 Nghị quyết được thông qua trong Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

Nghị quyết bãi bỏ điểm 1.2, khoản 1, mục A và khoản 2, mục B quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2).

Nghị quyết ban hành Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2022.

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 5 điều 16 quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết ban hành Quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết về những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết từ sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII đến trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX.

Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết chia tách thôn Bãi Đá để thành lập mới thôn Đồng Hiệu và thôn Bãi Đá, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam.

Mạnh Đức - Doãn Trung
Xem phiên bản mobile