HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.123.314 tỷ đồng.
Giải ngân vốn đầu tư công chưa đến 35%, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
hdnd thanh pho phe duyet chu truong dau tu 10 du an su dung von dau tu cong
Các đại biểu HĐND thành phố bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

10 dự án được đề nghị xem xét, phê duyệt bao gồm: 6 dự án nhóm B và 4 dự án trọng điểm nhóm C; được lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Các dự án gồm có: Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bẳc Từ Liêm; Nâng cấp, mở rộng QL32 trên địa bàn huyện Ba Vì - giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng); Nâng cấp, mở rộng QL21B đoạn từ thị trấn Kim Bài tới nút giao Ngã tư Vác, huyện Thanh Oai; Cải tạo, nâng cấp TL413 đoạn từ Km0 - Km5+900, thị xã Sơn Tây; Cải tạo, nâng cấp TL414 (đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khanh), thị xã Sơn Tây; Xây dựng, khớp nối đường giao thông khu chức năng đô thị Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; Giải phóng mặt bằng và xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất 3A1, 3A2 phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, để bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đầm Buộm, huyện Chương Mỹ; Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Nhân Lý, huyện Chương Mỹ; Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Đức Môn, huyện Mỹ Đức.

Nhu cầu vốn thực hiện các dự án được cân đối từ nguồn 2.500 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 cấp thành phố, đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ - HĐND ngày 04/12/2018. Năm 2020 dự kiến bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư khoảng 42 tỷ đồng, phần còn lại sẽ cân đối trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian thực hiện dự án đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ - CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về thời gian bố trí vốn dự án (nhóm C dưới 3 năm, nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ dưới 5 năm). Việc bố trí vốn cũng đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, phù hợp tiến độ thực hiện.

Nghị quyết đã được 100% đại biểu có mặt thông qua, đạt 93,07% tổng số đại biểu HĐND thành phố Hà Nội. HĐND thành phố cũng giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

HĐND thành phố quyết nghị về xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch đầu tư công hằng năm, sắp xếp bố trí vốn các dự án theo thứ tự ưu tiên; trong đó ưu tiên đầu tư những dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, các dự án triển khai chương trình công tác lớn, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020, các dự án giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile