HĐND thành phố Hà Nội ban hành 4 nghị quyết

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI vừa chính thức ban hành 4 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 8/4.
Việc ban hành và triển khai Luật Quy hoạch đã giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc Quốc hội xem xét dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại kỳ họp thứ 3
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Các nghị quyết gồm: Nghị quyết Nghị quyết số 02/QN-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp thành phố;

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thông tin đầy đủ các Nghị quyết tại đây:

Nghị quyết số 02/QN-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND

Báo: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile