Hàng loạt vi phạm lĩnh vực chứng khoán, TEDI bị phạt 450 triệu đồng

Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) vừa bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Hàng loạt cá nhân bị phạt vi phạm chứng khoán Phó Tổng giám đốc SPD "vượt mặt" Sở giao dịch chứng khoán

Ngày 26/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, TEDI bị phạt tiền 50.000.000 đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05a NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020...

Hàng loạt vi phạm lĩnh vực chứng khoán, TEDI bị phạt 450 triệu đồng
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của TEDI. Ảnh: tedi.vn.

Đồng thời, TEDI cũng bị phạt tiền 50.000.000 đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trong năm 2019 và năm 2020, TEDI và 6 công ty con là người có liên quan của người nội bộ (thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của công ty (gồm: Công ty Tư vấn Công trình Châu Á Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường Bộ, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5) có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu.

Tuy nhiên, TEDI không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Bên cạnh đó, TEDI cũng bị phạt tiền 350.000.000 đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Theo đó, ngày 20/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của TEDI, đồng thời yêu cầu công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile