Hàng loạt sai phạm về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại huyện Vân Hồ

Nhiều sai phạm được Thanh tra tỉnh Sơn La chỉ ra trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án của huyện Vân Hồ và các đơn vị trực thuộc.
Bạn đọc đề nghị xử lý nghiêm sai phạm tại Dự án Khu Đảo Sen Bài 2: Sai phạm hàng tỷ đồng trong quản lý, sử dụng đất tại VEAM Lộ sai phạm hàng tỷ đồng tại dự án của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa ra thông báo kết luận số 384 ngày 23/7/2019 về trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án của huyện Vân Hồ và các đơn vị trực thuộc.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Sơn La chỉ ra nhiều ưu điểm trong quá trình thanh tra, tuy nhiên còn tồn tại nhiều khuyết điểm, sai phạm. Cụ thể, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ghi chép chưa đầy đủ các thông tin vào trong sổ tiếp công dân; phân loại xử lý đơn chưa căn cứ vào bản chất vụ việc, trả lời đơn thư còn chậm so với thời hạn giao việc của UBND huyện Vân Hồ…

hang loat sai pham ve cong tac quan ly dau tu xay dung tai huyen van ho
Thông báo kết luận trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, Sơn La.

Về công tác quản lý đầu tư, xây dựng các công trình dự án của UBND huyện Vân Hồ và các đơn vị trực thuộc về công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một số dự án chưa lập, thẩm định, phê duyệt chủ trường đầu tư. Việc thực hiện phê duyệt bổ sung hạng mục điện vào danh sách các hạng mục cấp thiết tại 3 dự án bố trí, sắp xếp lại dân cư vùng thiên tai chưa đảm bảo theo chủ trương của HĐND, UBND tỉnh Sơn La.

Thông báo cũng chỉ ra, UBND huyện Vân Hồ còn tồn tại sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán công trình một số dự án, công trình chất lượng, hiệu quả chưa cao. Sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng chưa được triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án, công trình còn thiếu hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Công tác khảo sát ở một số công trình chưa phản ánh đúng địa hình, địa chất tại vị trí xây dựng. Công tác thiết kế ở một số công trình còn có sai sót, thiết kế một số hạng mục, bộ phận công trình chưa phù hợp. Hồ sơ dự toán còn sai, dự toán khối lượng chưa chính xác.

Công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu tại một số gói thầu, hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định, nội dung còn sai sót. Công tác hợp đồng tại một số dự án không lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng xây lắp, hợp đồng không quy định cụ thể tên nhân sự của cac bên liên quan tham gia nghiệm thu, tiến độ triển khai dự án không đảm bảo theo kế hoạch vôn giao.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Sơn La cũng chỉ ra sai phạm về công tác kế hoạch vốn, phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư chưa sát với báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, không thực hiện quyết toán, hạch toán vào giá trị công trình các khoản dân góp theo quy định, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn chậm so với quy định. Hiện trạng và hiệu quả công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng như công trình giao thông mái taluy âm, dương, nền đường, mặt đường bị sụt sạt, hư hỏng do mưa lũ. Một số công trình nước sinh hoạt đồng hồ đo nước bị hỏng, lượng nước đầu nguồn hạn chế.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn LA xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đơn vị tư vấn về hành vi vi phạm quy định trong công tác khảo sát, thiết kế, dự toán vốn theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh Sơn La cân đối bố trí nguồn vốn cho các dự án còn thiếu vốn, đảm bảo cho các dự án được triển khai thực hiện thao đúng tiến độ đã phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Sơn La cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo UBND các huyện tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng các công trình đã được đầu tư trên địa bàn, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác bảo trì công trình xây dựng theo quy định về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile