Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo xã bị kiểm điểm vì để “mất rừng”

Sau khi phát hiện hàng nghìn ha rừng bị mất, UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) đã yêu cầu kiểm điểm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo xã.
Mâu thuẫn trong đám giỗ, thanh niên dùng khúc gỗ đánh chết người Nguy cơ thiếu nước tưới cà phê do tình trạng hạn hán ở Tây Nguyên Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

Theo đó, UBND huyện Chư Prông đã phát hiện nhiều sai phạm về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường rừng và công tác, quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND các xã Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Vê, Ia Me, Ia Pia, Ia Phuch.

Cụ thể, từ năm 2014, diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý tại UBND xã Ia Vê là 1.501,37 ha, đến năm 2017, sau kiểm kê thực tế, diện tích này chỉ còn 1.166,32 ha tức là bị giảm 344,05 ha. UBND xã Ia Me được giao là 1.646,93 ha và năm 2017 bị giảm 1.018,62 ha. UBND xã Ia Pia được giao là 843,17 ha, đến năm 2017 giảm mất 466,28 ha; UBND xã Bình Giáo được giao 1.048,8 ha, đến năm 2017 mất 647,27 ha; UBND xã Bàu Cạn được giao 79,19 ha, đến năm 2017 bị giảm 8,48 ha; UBND xã Thăng Hưng được giao quản lý 370,3 ha, đến năm 2017 bị mất 159,74 ha; UBND xã Ia Puch được giao 60,47 ha, đến năm 2017 để mất 44,89 ha.

hang loat can bo lanh dao xa bi kiem diem vi de mat rung
Hàng ngàn diện tích rừng tại huyện Chư Prông bị mất, nhiều lãnh đạo xã bị xử lý

Năm 2014, tổng diện tích rừng UBND tỉnh Gia Lai giao cho 7 xã nêu trên là 5.550,23 ha. Nhưng đến năm 2017, sau khi kiểm kê chỉ còn 2.860,9 ha, tức là diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị mất là 2.689,33 ha, xấp xỉ 50% diện tích rừng được giao cho các UBND xã quản lý.

Nguyên nhân được UBND xã này báo cáo lên cấp trên là do năm 2014 tỉnh Gia Lai triển khai công tác kiểm kê rừng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đơn vị tư vấn chủ yếu sử dụng phương pháp giải đoán không ảnh (ảnh được chụp từ vệ tinh xuống bề mặt trái đất) nên có xảy ra sai số diện tích rừng trên địa bàn. Đến năm 2017, khi kiểm tra thực tế, thì diện tích này mới được đo đạc lại như con số hiện tại. Một lý do nữa được UBND các xã trên đưa ra để lý giải cho việc mất rừng đó là do lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng cơ sở mỏng nên không bao quát được địa bàn dẫn đến việc người dân lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

Trước tình trạng, hàng trăm ha rừng trên địa bàn bị mất, lấn chiếm vì công tác quản lý lỏng lẻo, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của 7 tập thể và 6 cá nhân (là lãnh đạo các UBND xã) và hàng loạt cán bộ cấp huyện, xã có liên quan. Đồng thời, yêu cầu các địa phương này tổ chức trồng lại rừng trên diện tích bị chặt phá, lấn chiếm.

Cụ thể, 7 tập thể bị ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm gồm UBND các xã: Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Me, Ia Vê, Ia Pia và Ia Puch. Trong đó, 6 cá nhân, cụ thể là ông Siu Jơu (nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Vê); ông Nguyễn Bá (Chủ tịch UBND xã Ia Pia); ông Bùi Văn Nghị (nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Me); ông Phạm Quang Hùng (Phó Chủ tịch UBND xã Ia Me); ông Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch UBND xã Thăng Hưng); ông Rơ Lan Gien (Chủ tịch UBND xã Bình Giáo) bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Đồng thời, UBND huyện Chư Prông còn chỉ đạo Chủ tịch 2 xã là Bàu Cạn và Ia Puch nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông còn yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ Kiểm lâm huyện phụ trách địa bàn; các công chức địa chính-xây dựng, địa chính-nông nghiệp, Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Me, Ia Vê, Ia Pia và Ia Puch qua các thời kỳ, trong việc chưa tham mưu cho UBND các xã nêu trên việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn.

Hải Phạm
Xem phiên bản mobile