Hàng chục khách hàng trúng đấu giá không nộp tiền, chấp nhận mất tiền cọc

Theo quy định, sau 30 ngày làm việc tính từ khi cơ quan chức năng ra quyết định trúng đấu giá, khách hàng trúng đấu giá phải đến cơ quan thuế làm thủ tục nộp tiền. Tuy nhiên, tính đến ngày 25/7, mới chỉ có 65/121 trường hợp trúng đấu giá tại Khu đô thị Phía Nam, Tân Tiến, TP Bắc Giang đến nộp tiền.
Xem phiên bản mobile