Hai quỹ ngoại bị xử phạt vi phạm chứng khoán

Hai quỹ ngoại Barca Global Master Fund, L.P và America LLC vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do không báo cáo và báo cáo không đúng quy định.
Xử phạt cổ đông lớn Công ty CP Sadico Cần Thơ Ủy ban Chứng khoán 'sờ gáy' Hải Phát Invest

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 389/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Barca Global Master Fund, L.P (địa chỉ: Nemours Chambers, PO Box 3170, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Theo đó, quỹ ngoại Barca Global Master Fund, L.P bị phạt tiền 20 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo giao dịch không chính xác.

Cụ thể, ngày 21/1/2019, quỹ Barca Global Master Fund, L.P, cổ đông lớn của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã CK: THB) nắm giữ 1.143.715 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 5.000 cổ phiếu THB. Ngày 30/01/2019 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Barca Global Master Fund.

Theo báo cáo, Barca Global Master Fund nắm giữ 1.121.515 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 1.714 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 24/01/2019), bán 2.571 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 28/01/2019), bán 2.794 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 31/01/2019).

Trước đó, ngày 10/12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với America LLC với số tiền 70.000.000 đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo đó, ngày 11/10/2018, America LLC, cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (mã CK: DC1) mua 900 cổ phiếu DC1, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 149.500 cổ phiếu lên 150.400 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,96% lên 10,01% (tăng từ ngưỡng 9% lên ngưỡng 10%).

Tiếp đó, ngày 9/5/2019, America LLC, cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang (mã CK: VLA) đã bán 200 cổ phiếu VLA, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ 270.000 cố phiếu xuống còn 269.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 25,01% xuống còn 24,99%.

Tuy nhiên, America LLC đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về 2 giao dịch nêu trên.

Xem phiên bản mobile