Hải quan tăng nguồn thu thuế nhờ ô tô và dầu thô

Tính đến ngày 17/12/2019, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng.
Nafoods Group lại dính án phạt thuế Mỹ áp thuế hơn 450% với thép từ Việt Nam: Bộ Công thương lên tiếng

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2019 ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 300.500 tỷ đồng; chỉ tiêu Bộ Tài chính giao ngành Hải quan phấn đấu đạt 315.500 tỷ đồng.

hai quan tang nguon thu thue nho o to va dau tho
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tính nay, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018.

Kết quả đạt được là nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng đầu năm 2019 đạt 105,16 tỷ USD, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 5,8 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 99,36 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Số thu tăng chủ yếu là nhờ thu từ một số nhóm hàng nhập khẩu chính như ô tô nguyên chiếc và dầu thô. Trong 11 tháng đầu năm 2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 135,23 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,91 tỷ USD, tăng 100,4% về lượng và tăng 97,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 38.202 tỷ đồng, tăng 19.323 tỷ đồng, tương đương tăng 102,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lượng dầu thô nhập khẩu tăng cao cũng góp phần tăng thu ngân sách. Trong 11 tháng đầu năm 2019, cả nước đã nhập khẩu 7,07 triệu tấn dầu thô, trị giá đạt 3,33 tỉ USD, tăng 58% về lượng và tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 7.877 tỉ đồng, tăng 2.290 tỉ đồng, tương đương tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, số thu từ hàng hóa khác tăng 14.720 tỷ đồng (tương đương tăng 5,8%) so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng tính đến 30/11/2019 số thu đạt được từ các giải pháp chống thất thu đạt trên 3.888 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 992 tỷ đồng, thu từ hoạt động Kiểm tra sau thông quan đạt 1.799,6 tỷ đồng, thu từ công tác tham vấn giá đạt 481 tỷ đồng, thu từ công tác chống buôn lậu đạt trên 448,3 tỷ đồng, thu từ hoạt động thanh tra, kiểm tra đạt 167,1 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile