Hải quan Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe ô tô nhập nguyên chiếc

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đưa về địa điểm của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra, bảo quản theo quy định.
Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định chung cư cũ Cảnh báo doanh nghiệp cố tình khai sai tên và mã số hàng hóa để trốn thuế Giả danh cán bộ Tổng cục Hải quan để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1416/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP Hà Nội để hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại các Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên.

Tổng cục Hải quan cho biết, để phân luồng kiểm tra hàng hóa đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì việc phân luồng kiểm tra đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu theo nguyên tắc quản lý rủi ro được quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật.

Đồng thời, áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro doanh nghiệp, dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm.

Đối với việc đưa hàng hóa về bảo quản, thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều 22 Luật Hải quan; Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình) và Chi cục Hải quan Gia Thụy (quản lý cảng cạn Long Biên) thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội.

Hải quan Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe ô tô nhập nguyên chiếc
Ảnh minh họa

Việc đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra tại kho, bãi của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm kiểm tra, bảo quản. Theo đó, kho, bãi của doanh nghiệp đề nghị được đưa hàng về địa điểm kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo Luật Hải quan. Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa về địa điểm của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra, bảo quản theo quy định tại Luật Hải quan; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện kiểm tra việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm cho đến khi hàng hóa được cơ quan hải quan xác nhận thông quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trên 10 nghìn xe trong tháng 8/2021 Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trên 10 nghìn xe trong tháng 8/2021
Mỗi ngày có gần 400 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam Mỗi ngày có gần 400 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam
Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam tăng mạnh trở lại Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam tăng mạnh trở lại
Hưng Khánh
Phiên bản di động