Hải Phòng thí điểm thu phí, lệ phí giải quyết 7 dịch vụ công trực tuyến

7 dịch vụ này sẽ ở trên Cổng dịch vụ công thành phố và tích hợp, liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia.
Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo cấp giấy phép xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia Thủ tướng Chính phủ: Mục tiêu đến hết năm 2020 cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000, thay đổi tư duy phục vụ người dân

UBND Thành phố Hải Phòng vừa đồng ý triển khai thí điểm việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đối với 7 dịch vụ công trực tuyến từ tháng 9/2020 đến hết tháng 12/2020.

0200 screencapture dichvucong haiphong gov vn 2020 09 10 09 57 23
7 dịch vụ công trực tuyến có thu phí đã được triển khai trên website cổng dịch vụ công TP Hải Phòng: dichvucong.haiphong.gov.vn

Các dịch vụ công trực tuyến thực hiện thanh toán thu phí và lệ phí trực tuyến, gồm các thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế); Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế); Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai thí điểm việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đối với 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố theo quy trình thanh toán trực tuyến. Quản lý, vận hành nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp với Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố bảo đảm việc thí điểm thu phí, lệ phí theo quy định.

0655 dsc02567
Dự kiến 7 dịch vụ công sẽ được thí điểm tới hết tháng 12 năm 2020

Các ngành, đơn vị liên quan thực hiện việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công trực tuyến do đơn vị quản lý, thực hiện việc đối soát, hạch toán các khoản thu phí, lệ phí với Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan, ban ngành tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện trong thời gian thí điểm.

Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile