Hải Phòng kiểm soát ô tô thế nào trong giai đoạn mới chống dịch?

Sau 15/4, hàng trăm ô tô (trừ xe hàng hóa) phải quay đầu ở cửa ngõ Hải Phòng vì đến từ 12 địa phương nguy cơ cao mà không có lý do đặc biệt hoặc từ nơi khác nhưng không có xác nhận.
Xem phiên bản mobile