Hai giải báo chí của thành phố Hà Nội: Khơi dậy tinh thần, thắp lửa nhiệt huyết

Dù là năm thứ 3 liên tiếp diễn ra nhưng sự hấp dẫn, sức nóng của Giải báo chí về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TP Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh vẫn không hề giảm bớt.
Ngày 29/9, trao thưởng 2 giải báo chí của TP Hà Nội lần thứ III Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải Ba giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn Reuters giành Giải báo chí Pulitzer thể loại Ảnh tin tức

Chất lượng tốt và khá đồng đều

Dù là năm thứ 3 liên tiếp diễn ra nhưng sự hấp dẫn, sức nóng của Giải báo chí về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TP Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh vẫn không hề giảm bớt.

Vượt qua phạm vi một sân chơi cho những người làm báo Thủ đô, nơi những ngòi bút phản ánh sâu sắc bức tranh sinh động về công tác xây dựng Đảng và xây dựng văn hóa người Hà Nội bởi đa dạng các sản phẩm báo chí, hai giải báo chí của thành phố Hà Nội còn huy động sự vào cuộc tích cực của những người làm báo đối với công cuộc xây dựng và phát triển của Thủ đô.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, năm 2020, Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng số 140 tác phẩm tham dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố; 271 tác phẩm tham dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nhiều tác phẩm chất lượng được đầu tư công phu, hấp dẫn về cách thể hiện, cho thấy Hà Nội luôn là chủ đề hấp dẫn, phong phú với báo chí cả nước và hệ thống báo chí Thủ đô.

Cùng với việc tăng số lượng các tác phẩm tham dự, hai giải báo chí trên cũng thu hút sự tham gia ngày một đông của các cơ quan báo chí Trung ương, sự tham gia nhiệt tình của các cơ quan báo chí Hà Nội.

Lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt đại biểu đại diện các cơ quan báo chí
Lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt đại biểu đại diện các cơ quan báo chí

Cụ thể, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội có 19 cơ quan báo chí Trung ương trên tổng số 30 cơ quan báo chí tham dự; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có 22 cơ quan báo chí Trung ương trên tổng số 33 cơ quan báo chí tham dự.

Các tác phẩm tham dự hai giải báo chí của thành phố đã được các cơ quan báo chí chủ động sơ tuyển trước nên có chất lượng tốt và khá đồng đều. Đa số các tác phẩm tham dự hai giải báo chí của thành phố đều có sự đầu tư về nội dung, từ khâu lựa chọn đề tài, tìm hiểu, nghiên cứu thực tế đến cách thể hiện.

Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Hà Nội hiện nay trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, trong đó nổi bật là các vấn đề có tính thời sự như công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch trên địa bàn Thủ đô; Qua đó thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm và sự phản ánh khách quan, kịp thời của người làm báo trước những vấn đề đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội.

Nhiều tác phẩm đạt giải được đánh giá cao thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tích hợp công nghệ mới.

Đáng chú ý, năm nay, công tác tổ chức giải, tổ chức chấm giải có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, chủ động, linh hoạt và hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh, điều kiện thành phố cùng cả nước thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các thành viên được mời tham gia Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo để chấm các tác phẩm báo chí tham dự hai giải báo chí của thành phố đều là những nhà báo có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và giỏi về chuyên môn - nghiệp vụ. Đặc biệt, số lượng các nhà báo đang làm việc hoặc đã từng làm việc tại các cơ quan báo chí Trung ương được mời tham gia hội đồng chấm giải tăng lên nhiều; qua đó đảm bảo tính khách quan trong quá trình chấm giải và góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hai giải báo chí của thành phố.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Theo nhận xét của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm vào vòng chung khảo đều là những tác phẩm hay, đề tài phong phú, cách thể hiện cả về nội dung và hình thức đều tiếp cận phong cách làm báo hiện đại, tiện ích.

Các tác giả đã nắm chắc và hiểu biết về tình hình chung của đất nước và của Thủ đô Hà Nội, bám sát đi sâu về cơ sở để có những bài phản ánh một cách sinh động nhiều lĩnh vực của đời sống Thủ đô, nhất là về hệ thống chính trị. Thông qua những chủ trương lớn, những chương trình, mục tiêu của thành phố để tổ chức tuyên truyền những sáng tạo về ý tưởng, cách làm, giải pháp cụ thể của cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nổi bật là qua nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Đã có nhiều tác phẩm, làm rõ vai trò, trách nhiệm, nỗ lực triển khai thực hiện và hiệu quả tích cực, tạo niềm tin lớn trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động hiệu quả của cả hệ thống chính trị, qua đó rút ra những bài học sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Việc có nhiều cơ quan báo chí tham gia, chứng tỏ sự lan tỏa, giá trị và uy tín của hai giải báo chí thành phố. Không còn tình trạng một cơ quan gửi nhiều tác phẩm cốt là để có số lượng mà thay vào đó, ngày càng nhiều tác phẩm có sức lan tỏa, có tính giáo dục con người hướng tới sống đẹp; Gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của người dân Thủ đô.

Nhận giải A, Giải báo chí về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ III cùng nhóm tác giả báo Nhân dân, nhà báo Kiều Hương chia sẻ: Không phải chỉ là những giải thưởng, điều mà các nhà báo nhận được là các tư liệu và kinh nghiệm quý giá cho chính công việc của mình khi đầu tư, tham gia vào hai giải báo chí của thành phố Hà Nội. Bởi mỗi đề tài được triển khai, mỗi loạt bài được xuất bản là một lần những người cầm bút thêm một lần "dấn thân" vào cuộc sống, để hiểu, để cảm nhận, để trăn trở cùng thành phố.

“Để có các tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia hai giải báo chí của thành phố Hà Nội, mỗi phóng viên cần hiểu đúng và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của thành phố trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển văn hóa Thủ đô.

Quá trình đầu tư cho các loạt bài, họ phải chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh, phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Nhờ vậy, mỗi tin bài trên báo chí được xuất bản đã thể hiện được tầm trí tuệ, thái độ đúng đắn, khách quan của người làm báo trước vấn đề đang đặt ra. Cũng từ đây giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, đồng thời lan tỏa, nhân lên những điều tốt đẹp, những giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến...”, nhà báo Kiều Hương chia sẻ.

Với sự phát triển không ngừng, đặc biệt là tốc độ đô thị hoá nhanh, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô. Chính bởi vậy, việc tổ chức hai giải báo chí của thành phố sẽ là một cách hữu hiệu để huy động sự vào cuộc của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, sự tham gia tích cực của những nhà báo vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động