Hải Dương: Xử phạt 344 triệu đồng đối với Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam

Sau phản ánh của Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam phải dừng toàn bộ hoạt động hóa chất nguy hiểm trong thời gian 2 tháng; tháo dỡ ngay hệ thống tẩy, phá mạ lắp đặt ngoài nhà xưởng số 1 không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường...
Cẩm Giàng (Hải Dương): Đám khói màu cam đậm bao phủ một phần khu công nghiệp Phúc Điền

Video ghi nhận cảnh "xả" khói màu nghệ của Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam trong khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng) vào ngày 27/5 vừa qua.

Ngày 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam trong khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng) tháo dỡ ngay hệ thống tẩy, phá mạ lắp đặt ngoài nhà xưởng số 1 không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt; tạm thời dừng hoạt động phá mạ chưa được mô tả, đánh giá trong báo cáo ĐTM và giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Công ty chỉ được phép hoạt động phá mạ trở lại khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Rà soát các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường đã được phê duyệt chưa đúng với thực tế hoạt động, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định.

Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam phải dừng toàn bộ hoạt động hóa chất nguy hiểm trong thời gian 2 tháng; quá trình hoạt động sản xuất có sử dụng hóa chất phải tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương giám sát, hướng dẫn Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam khắc phục các tồn tại, vi phạm bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm nếu công ty cố tình không khắc phục hoặc có các vi phạm phát sinh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát lại toàn bộ hồ sơ chấp thuận đầu tư, hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ quy hoạch mặt bằng chi tiết và giấy phép xây dựng của công ty, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND huyện Cẩm Giàng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý Nhà nước hơn nữa đối với công ty này...

Phạt Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam 344 triệu đồng

Liên quan đến các vi phạm của Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này. Theo đó, Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam bị xử phạt tổng số tiền 344 triệu đồng về 8 hành vi vi phạm.

Cụ thể, công ty bị xử phạt 70 triệu đồng về hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; phạt 100 triệu đồng vì báo cáo không đúng thực tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại năm 2019, 2020; 120 triệu đồng do bố trí không bảo đảm trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 15 triệu đồng do không tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ thuộc trường hợp dưới 10 người; 4 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất; 12 triệu đồng do huấn luyện các nội dung về an toàn hóa chất không đúng quy định với từng nhóm đối tượng; 8 triệu đồng vì không sử dụng hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và phạt 15 triệu đồng vì tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm chưa kê khai hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ lớn hơn khối lượng đã kê khai trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được ban hành.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile