Hải Dương: Ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng 4 trục giao thông quan trọng

Cân đối nguồn vốn và thực trạng nhu cầu phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thống nhất đề xuất ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng 4 trục giao thông có tính kết nối liên vùng và các nút giao quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.
Hải Dương: Thu hồi giấy phép, dừng hoạt động 5 đơn vị vận tải Hải Dương: Dùng bằng giả, một Phó Chủ tịch HĐND xã bị cách tất cả chức vụ trong Đảng Công bố điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2040

Tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương thường kỳ tháng 4/2023 (lần 2), Sở Giao thông vận tải đã báo cáo về việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm do cấp huyện làm chủ đầu tư và dự án tạo nguồn trong năm 2023.

Hải Dương: Ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng 4 trục giao thông quan trọng
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: UBND tỉnh Hải Dương.

Theo đó, đến nay, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua 21 danh mục dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025 giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện với nguồn vốn từ nguồn thu tiền đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, đấu thầu một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, do hạn chế về chỉ tiêu phân bổ đất và tình hình thị trường bất động sản khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở,xác định các danh mục dự án tạo nguồn, nguồn thu 3 cấp ngân sách nên đến nay các dự án trọng điểm giao UBND cấp huyện triển khai còn chậm.

Để đảm bảo tính khả thi trong đầu tư xây dựng 21 dự án, công trình giao thông trọng điểm giao và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và thực trạng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng thống nhất đề xuất ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng 4 trục giao thông có tính kết nối liên vùng và các nút giao quan trọng.

Bao gồm: Nút giao lập thể với QL.5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành nằm trên trục kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng; Trục giao thông nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương đến thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang; Trục giao thông nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 18 (từ thành phố Chí Linh, qua cầu Tân An và địa bàn huyện Nam Sách đến thành phố HảiDương); Trục giao thông nối Quốc lộ 5, qua thị trấn huyện Thanh Hà, cầu Hợp Thanh đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nút giao lập thể tại xã Kim Xuyên (Kim Thành) có thiết kế hiện đại, kết nối toàn diện
Nút giao lập thể với QL.5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành có thiết kế hiện đại, kết nối toàn diện.

Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố định hướng đầu tư cần sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án, công trình giao thông trọng điểm (nhóm ưu tiên 1 gồm 11 dự án, nhóm ưu tiên 2 gồm 2 dự án).

Với tổng nhu cầu vốn đầu tư của các dự án này cho giai đoạn 2021 - 2025 là 1.275 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh là 319 tỷ đồng; ngân sách huyện và thu tiền sử dụng đất các dự án tạo nguồn là 956 tỷ đồng); giai đoạn là 2026 - 2030 là 4.442 tỷ đồng), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, bố trí nguồn vốn để hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025; nếu cân đối đủ nguồn lực đầu tư,đề xuất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận triển khai.

Về nguyên tắc bố trí nguồn vốn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị tập trung bố trí nguồn vốn cho các dự án, công trình thuộc Nhóm ưu tiên 1; nếu cân đối được nguồn lực sẽ thực hiện đầu tư các dự án, công trình thuộc Nhóm ưu tiên 2 và sau đó mới tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án còn lại.

Hoàng Duy
Phiên bản di động