Hải Dương: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: "Xác định giá đất đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý đất đai. Việc định giá đất phản ánh đúng giá trị thị trường sẽ có tác dụng lớn trong việc đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội...".
Doanh nghiệp Nhật Bản tin tưởng với chất lượng vải tươi của Hải Dương Hải Dương có tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương: Hơn 20.700 thí sinh chuẩn bị thi vào lớp 10

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.

Nghị quyết nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND cấp huyện xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Hải Dương: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất
Hải Dương: Hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giá đất tại cấp huyện và cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được ủy quyền, UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn về công tác định giá đất, đồng thời tổ chức hội nghị để tập huấn, hướng dẫn, phổ biến những quy định cơ bản nhất của pháp luật về xác định giá đất nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về xác định giá đất cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành tài nguyên và môi trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 7/6, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất cho các cán bộ có liên quan của các sở ban ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường,thị trấn trên địa bàn.

Hải Dương: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất
Ông Lưu Văn Bản - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: "Xác định giá đất đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý đất đai. Việc định giá đất phản ánh đúng giá trị thị trường sẽ có tác dụng lớn trong việc đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội. Đồng thời, định giá đúng giá trị bất động sản, trong đó đặc biệt là đất đai, sẽ tạo động lực cho việc phân bổ đất đai như là một nguồn lực xã hội​ một cách hợp lý và hiệu quả. Ngoài ra, khi thực hiện các dự án đầu tư, phát triến kinh tế, xã hội cần phải thu hồi đất, bố trí tái định cư; đây là việc diễn ra thường xuyên, liên tục, do vậy việc định giá đất chính xác, kịp thời để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) cho người bị thu hồi đất".

Về trách nhiệm xây dựng phương án giá đất theo quy định của pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, tổ chức tư vấn xác định giá đất (đối với trường hợp được thuê), Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thẩm định phương án giá đất cụ thể do cơ quan chuyên môn trình và UBND tỉnh là cơ quan quyết định giá đất cụ thể.

Hải Dương: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất
Ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo chuyên đề định giá đất.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự nghe ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo chuyên đề giá đất với 5 nội dung chính gồm: Nguyên tắc định giá đất; phương pháp định giá đất; khung giá đất; bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Trong đó, ông Cao Đại Nghĩa nhấn mạnh: "Giá đất phổ biến trên thị trường là mức giá xuất hiện với tần xuất nhiều nhất trong các giao dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá xác định từ chi phí, thu nhập của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định. Trên cơ sở đó, xác định 5 phương pháp xác định giá đất gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp;Phương pháp chiết trừ; Phương pháp thu nhập;Phương pháp thặng dư; Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất".

Hải Dương: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng là cơ hội để các đại biểu, nhất là các đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên môi trường trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, củng cố kiến thức, kỹ năng chuyên môn, hỏi đáp, tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế về công tác giá đất để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Duy
Phiên bản di động