Hải Dương: Thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai, thống nhất các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tỉnh Hải Dương thống nhất khai giảng vào 5/9 Hải Dương duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu đô thị hơn 500 ha Công an Hải Dương triển khai phần mềm quản lý di biến động

Cụ thể, từ nay đến trước ngày 31/8, các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tuyên truyền, đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Hải Dương.

Các địa phương bảo đảm nhân lực, điều kiện trang thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ" và quy định về phân cấp quản lý để triển khai nền tảng công nghệ.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế và đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp triển khai trang thiết bị công nghệ như camera giám sát, thiết bị đọc mã QR, thiết bị phát sóng wifi… tại các chốt kiểm dịch.

Hải Dương: Thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch
UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch lên ứng dụng Smart Hải Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hải Dương bố trí cán bộ, giáo viên, đoàn viên, sinh viên được trưng dụng tham gia hướng dẫn cài đặt ứng dụng Smart Hải Dương, tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu xét nghiệm và tiêm chủng. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai phần mềm Quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 và hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, liên thông dữ liệu phần mềm Quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 với nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến (do Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia phát triển).

Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục chủ trì, tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai việc khai báo y tế điện tử, thực hiện nghiêm việc quét mã QR trong kiểm soát người ra vào địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, điểm tiêm chủng, chốt kiểm dịch.

Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp các nền tảng công nghệ, gồm khai báo y tế điện tử, hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, quản lý tiêm chủng Covid-19 lên ứng dụng Smart Hải Dương (tại chuyên mục Phòng chống Covid-19) và trang thông tin về dịch bệnh tại địa chỉ http://covid.haiduong.gov.vn. Người dân có thể khai báo y tế; đăng ký xét nghiệm; tra cứu, nhận kết quả xét nghiệm; đăng ký tiêm chủng… thông qua ứng dụng và trang thông tin điện tử này.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile