Hải Dương: Sớm gỡ vướng mắc hàng trăm dự án chưa được bàn giao đất

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát 235 dự án thuê đất ngoài khu, cụm công nghiệp đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chưa được giao đất mà trong ranh giới dự án có diện tích đất công.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cam kết chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp Năm 2022, Hải Dương có khoảng 1.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới Công ty TNHH AEON VIETNAM chuẩn bị triển khai dự án đầu tư tại Hải Dương

Phiên họp thường kỳ tháng 12 (lần 1) của UBND tỉnh Hải Dương xem xét, cho ý kiến về một số nội dung do Sở Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND TP Hải Dương báo cáo.

Hải Dương: Sớm gỡ vướng mắc hàng trăm dự án chưa được bàn giao đất
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương - Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất đối với tổng số 235 dự án thuê đất ngoài khu, cụm công nghiệp đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chưa được giao đất mà trong ranh giới dự án có diện tích đất công.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, tiến độ thực hiện dự án của các chủ đầu tư; yêu cầu xây dựng nguyên tắc, tiêu chí xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến chậm trễ trong thực hiện trên cơ sở không gia hạn tiến độ thực hiện với nhà đầu tư không chủ động thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2022.

Sở TNMT rà soát 235 dự án trên, lọc các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đã phù hợp quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu.

Trong số này những dự án nào chưa có kế hoạch sử dụng đất, Sở TNMT có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, địa phương liên quan tổng hợp, đề xuất để đưa vào kế hoạch sử dụng đất, báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Đối với dự án đã có kế hoạch sử dụng đất không tách thành dự án độc lập, Sở TNMT hướng dẫn nhà đầu tư, địa phương, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai đối với dự án đủ điều kiện. Đối với dự án liên quan đến đất công thuộc diện tách thành dự án độc lập, Sở TNMT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, làm cơ sở báo cáo Trung ương. Toàn bộ việc rà soát này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Đối với những dự án mới, UBND tỉnh Hải Dương giao Sở TNMT tiếp nhận, rà soát, đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất thực hiện dự án, làm cơ sở để chủ đầu tư hoàn thiện bộ hồ sơ xin quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hoàng Duy
Phiên bản di động