Hải Dương sẽ giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng cầu Kênh Vàng

UBND tỉnh Dương có tờ trình đề nghị chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.
Hải Dương: Sôi nổi chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội năm 2022 Hải Dương: Ban hành quyết định phê duyệt, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Hải Dương: "Nhà giàu" ở Khu đô thị cao cấp Phú Quý khóc vì không có sổ đỏ

Sáng 11/8, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công.

Tại Kỳ họp, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối 2 tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

Theo tờ trình, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương với kinh phí dự kiến khoảng 180 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Hải Dương sẽ giải phóng mặt bằng trong địa bàn tỉnh tại dự án xây dựng cầu Kênh Vàng
Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương có tổng chiều dài 13,4 km.

HĐND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu. HĐND, UBND tỉnh Hải Dương căn cứ để cân đối, bố trí vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối trong quá trình thực hiện dự án, làm việc và thống nhất với cơ quan đầu mối của tỉnh Bắc Ninh về tiến độ triển khai thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi thuộc địa phận tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án.

Tại dự án này, UBND huyện Nam Sách có trách nhiệm rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Đồng thời, UBND huyện Nam Sách tổ chức lập phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh thủ tục giải ngân vốn, thanh quyết toán chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án từ nguồn ngân sách tỉnh. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai thực hiện dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương có tổng chiều dài 13,4 km và tổng mức đầu tư 1.480 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng địa phận Hải Dương).

Điểm đầu giao với Quốc lộ 17 thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và điểm cuối giao QL37 thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Trong đó, phần cầu Kênh Vàng có chiều dài khoảng 740 m, bề rộng dự kiến 23,5 m được thiết kế quy mô vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực; phần đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 12,6 km, mặt đường rộng 15 m.

Xem phiên bản mobile