Hải Dương: Phê duyệt nhiều dự án khu dân cư

Ngày 4/11, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc và dự án Khu dân cư mới huyện Nam Sách.
Hải Dương: Nhiều dự án được phê duyệt Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 52 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có ranh giới phía Bắc giáp đất dân cư và đường trục thôn, phía Nam giáp đất canh tác, phía Đông giáp đất canh tác, phía Tây giáp đất canh tác.

Dự án có quy mô 22.213 m2 với mục tiêu xây dựng đồng bộ Khu dân cư mới tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách theo quy hoạch chi tiết được duyệt nhằm hình thành khu dân cư mới hiện đại, đồng bộ, khới nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hải Dương: Phê duyệt nhiều dự án khu dân cư
Một góc huyện Nam Sách. Ảnh IT.

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án 26.730.888.000 VND (Hai mươi sáu tỷ, bẩy trăm ba mươi triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng) với thời gian thực hiện dự án trong vòng 24 tháng.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng Khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dường cũng được phê duyệt với diện tích lên đến 363.886,0 m2 cùng tổng mức đầu tư thực hiện dự án: 1.237.624.673.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn hai trăm ba mươi bẩy tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm bẩy mươi ba nghìn đồng).

Dự án được xây dựng với mục tiêu đồng bộ Khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc theo quy hoạch chi tiết được duyệt nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ khới nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tiến độ xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật trong thời hạn 36 tháng; các công trình nhà ở thương mại hỗn hợp, bãi đỗ xe và trường học hoàn thàng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Hoàng Duy (T/H)
Xem phiên bản mobile