Hải Dương phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng

Đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu xây dựng là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước, đứng thứ 4 trong vùng Đồng bằng sông Hồng.
Hơn 20.500 thí sinh Hải Dương sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT Hải Dương: Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII Thanh Hà (Hải Dương): Tổng thu đạt hơn 1.360 tỷ đồng từ quả vải thiều

Ngày 5/7, tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 phát triển trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại, văn minh.

Theo Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương nói trên, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có hạ tầng kinh tế - xã hội khá đồng bộ; tiếp tục chuyển dịch kinh tế sang công nghiệp - dịch vụ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến. Tăng GRDP thực tế bình quân đầu người ở mức cao hơn cả nước, đạt khoảng 114 triệu đồng.

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII.
Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII.

Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Hải Dương là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước, đứng thứ 4 trong vùng Đồng bằng sông Hồng; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; là trung tâm công nghiệp động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng. Tăng GRDP thực tế bình quân đầu người ở mức cao hơn cả nước, đạt khoảng 183 triệu đồng.

Đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông; một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định của nền kinh tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng quyết định lựa chọn phương án tăng trưởng của tỉnh là tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 12,5%; năm 2030, tỷ trọng cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ sẽ đạt tương ứng là 4,8% - 63,9% - 31,3%.

Trụ cột chiến lược của tỉnh gồm 4 trục phát triển không gian (trục phát triển Bắc - Nam; trục phát triển Đông - Tây trung tâm tỉnh; trục phát triển theo hướng Đông Tây đi qua khu vực phía Bắc của tỉnh; trục phát triển kinh tế dọc các tuyến sông); 4 trụ cột chiến lược phát triển (công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ - đô thị); 3 nền tảng hỗ trợ (văn hóa và con người xứ Đông; môi trường đầu tư , kinh doanh thông thoáng, minh bạch; hạ tầng đồng bộ, kết nối hiện đại)...

Định hướng 5 cực tăng trưởng chính là Hải Dương phát triển với 1 đô thị trung tâm là thành phố Hải Dương; 4 đô thị động lực gồm Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, Bình Giang, Thanh Miện; 5 đô thị vệ tinh là Gia Lộc, Nam Sách, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Tứ Kỳ và 2 đô thị chức năng chuyên biệt Ninh Giang và Kim Thành.

5 phân vùng phát triển được liên kết chặt chẽ với nhau qua 4 trục phát triển bao gồm: Phân vùng đô thị dịch vụ tổng hợp trung tâm; phân vùng phát triển trọng điểm công nghiệp - đô thị phía Tây; phân vùng đô thị du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh phía Bắc; phân vùng nông nghiệp tập trung, đặc sản, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến liên kết và công nghiệp hỗ trợ; phân vùng công nghiệp - đô thị - dịch vụ phía Đông Bắc.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile