Hải Dương: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%

Năm 2023, tỉnh Hải Dương đã phân bổ, giao hơn 5.800 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư. Trong đó có hơn 4.700 tỷ đồng ngân sách địa phương và gần 1.100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.
Hải Dương: Sẽ khai trương tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30/4 - 1/5 Hải Dương: Xe máy lao thẳng vào tổ công tác, 2 cảnh sát giao thông bị thương Hải Dương: Lễ hội đền Xưa và mùa Xuân Văn miếu Mao Điền năm 2023

Tại Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư công (ĐTC) năm 2023 vừa được ban hành.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư công để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm.

Khởi công đường trục đông - Tây
Dự án đường đường trục đông - Tây là công trình vốn đầu tư công trọng điểm của tỉnh Hải Dương.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về công tác triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư công, bố trí, phân bổ vốn cho các dự án bảo đảm đúng quy định pháp luật về thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải; Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch vốn giao.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư công làm căn cứ đánh giá, sắp xếp cán bộ.

Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu theo chức năng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư công bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc toàn diện lĩnh vực đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, chậm trễ trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong đầu tư công; Định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình, tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình và tổ chức giám sát kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời đề xuất biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành tốt chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo động lực lan toả trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với công tác đầu tư công. Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; quyết liệt xử lý triệt để, dứt điểm các vướng mắc, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có quy mô vốn lớn.

Các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã, lĩnh vực thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh; phối hợp đánh giá trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị.

Hoàng Duy
Phiên bản di động