Hải Dương: Nhất trí lựa chọn phương án tăng mức thu học phí 5%/năm

UBND tỉnh Hải Dương nhất trí lựa chọn phương án tăng mức thu học phí 5%/năm học, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần chênh lệch mức thu trong năm 2022 - 2023
Hải Dương: Dự án đường vành đai 1 thiếu vốn, vướng mặt bằng Hải Dương: Tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy Hải Dương: Thêm 22 sản phẩm được công nhận OCOP

Chiều 23/11, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 5) do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để xem xét một số nội dung do các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo.

Hải Dương: Nhất trí lựa chọn phương án tăng mức thu học phí 5%/năm
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong phiên làm việc, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của Sở Tài chính về phê duyệt mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tờ trình về Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số chế độ chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, Sở Tài chính đề xuất 3 phương án về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Phương án 1 căn cứ khung học phí và mức thu năm học 2021 - 2022, nếu mức thu hiện tại thấp hơn mức sàn thì học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức sàn, nếu cao hơn mức sàn thì học phí bằng mức hiện tại. Năm học 2023 - 2024, lộ trình đến năm học 2025 - 2026 tăng khoảng 5%/năm học.

Phương án 2 giữ nguyên mức thu theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ, song đây là quy định cũ, đã hết hiệu lực.

Phương án 3 tăng mức thu 5%/năm học và ngân sách tỉnh sẽ chi hỗ trợ phần chênh lệch mức thu của năm học 2022 - 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương cơ bản thống nhất lựa chọn phương án tăng mức thu học phí 5%/năm học, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần chênh lệch mức thu trong năm 2022 - 2023 (dự kiến hơn 170 tỷ đồng) nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân sau đại dịch COVID-19.

PV
Xem phiên bản mobile