Hải Dương muốn các tỉnh, thành khác hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP

Sở Công Thương Hải Dương đã đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thông tin các sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán giữa hai địa phương.
Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Hải Dương: Bắt giữ hơn 40 nam, nữ đang "bay lắc" trong quán karaoke Kingdom Chống quá tải mùa nắng nóng, điện lực Hải Dương đầu tư hơn 115 tỷ đồng

Thực hiện quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; UBND tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương”.

Đến nay, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cho 75 sản phẩm tiêu biểu của 10 địa phương, như: Bánh đậu xanh, vải thiều, cà rốt, thanh long, gạo, rươi, cáy…

Bánh đậu xanh
Bánh đậu xanh

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh Covit-19 hiện nay, Sở Công Thương Hải Dương đã đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm cung cấp thông tin về các sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ký kết hợp đồng mua bán và phân phối hàng hóa giữa hai địa phương.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, đến nay toàn tỉnh đã có 63 chủ thể đăng ký 96 sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2021.

Trong đó, có 11 sản phẩm nâng hạng sao, còn lại là các sản phẩm tham gia lần đầu. Các địa phương có nhiều sản phẩm đăng ký là TP Hải Dương (15 sản phẩm), TP Chí Linh, huyện Thanh Hà (mỗi nơi có 14 sản phẩm), thị xã Kinh Môn (11 sản phẩm)… Riêng huyện Tứ Kỳ đến nay chưa có chủ thể đăng ký tham gia OCOP.

Tỉnh Hải Dương phấn đấu năm nay có 1 sản phẩm OCOP 5 sao, 20 sản phẩm OCOP 4 sao và 30 sản phẩm OCOP 3 sao.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile