Hải Dương: Kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng sai quy định trên đất nông nghiệp chuyển đổi

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhận định, tại các địa phương đã có sự buông lỏng quản lý, chỉ đạo thiếu quyết liệt dẫn đến tình trạng xây dựng không đúng quy định trên đất chuyển đổi.
Hải Dương: Phát hiện, bắt giữ vụ buôn bán linh kiện súng săn lớn nhất từ trước đến nay Hải Dương: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hải Dương công bố giá đền bù đất nông nghiệp làm đường trục Đông - Tây

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2), UBND tỉnh Hải Dương đã thảo luận và cho ý kiến vào nội dung báo cáo, tờ trình của các sở: Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Giao thông vận tải (GTVT), Xây dựng và Tư pháp. Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) của UBND tỉnh
Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2).

Theo đó, liên quan đến báo cáo việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi và vi phạm xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi của Sở TNMT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhận định, tại các địa phương đã có sự buông lỏng quản lý, chỉ đạo thiếu quyết liệt dẫn đến tình trạng xây dựng không đúng quy định trên đất chuyển đổi. Trong đó, có cả nguyên nhân do sự phối hợp không tốt giữa các ngành của tỉnh và các địa phương. Quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND sẽ kiên quyết xử lý các công trình vi phạm, không có vùng cấm. Nếu địa phương nào còn để phát sinh tình trạng vi phạm xây dựng công trình trên đất chuyển đổi thì cán bộ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê cụ thể các trường hợp xây vi phạm xây dựng công trình trên đất chuyển đổi. Trong đó, cần phân loại công trình, xác định rõ thời gian xây dựng, quy mô và mức độ vi phạm. Đồng thời, các địa phương rà soát, thống kê diện tích đất do UBND cấp xã quản lý, trong đó thống kê tổng diện tích đến nay đã bị biến tướng, giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích khác, từ đó đề xuất, tham mưu giải pháp quản lý, xử lý.

Cho ý kiến vào báo cáo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở TNMT tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp. Trong đó, cần làm rõ hơn danh mục, vị trí, quy mô các điểm, khu vực khoảng sản cần bảo vệ, sau đó chuyển về các địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương rà soát, bổ sung danh mục và phương án bảo vệ gửi Sở TNMT thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Đối với tờ trình quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa đất, điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao các Sở: Tư pháp, GTVT, Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở TNMT và Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh ban hành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống nhân dân, gắn liền với việc triển khai thực hiện các khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, các sở, ngành cần nghiên cứu, rà soát, tham gia ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng, bao quát hơn. Sở TNMT chủ trì phối hợp tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án triển khai quản lý liên quan đến đất lâm nghiệp, nông trường bảo đảm theo quy định của pháp luật nhằm sớm ổn định đời sống của người dân, gắn với quản lý sử dụng đất.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo và các ủy viên UBND tỉnh đã thống nhất với báo cáo của Sở GTVT về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương để bảo đảm thống nhất thực hiện theo nội dung 2 tỉnh đã thỏa thuận. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở GTVT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho tỉnh điều chỉnh nội dung thông báo số 50/TB-UBND ngày 24/5/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo nội dung đã thoả thuận giữa 2 tỉnh, báo cáo UBND tỉnh đề nghị trình HĐND tỉnh chấp thuận, phê duyệt. UBND huyện Nam Sách xây dựng kế hoạch, phương án di dời hạ tần kỹ thuật, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án ngay khi HĐND thông qua...

Cho ý kiến vào nội dung báo cáo của Sở Xây dựng về đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng sát với thực tế và chiến lược dài hạn. Phiên họp thống nhất ủy quyền cho lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan tiếp tục thảo luận và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Đối với nội dung đề xuất của Sở Tư pháp về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét tại kỳ họp tới sau khi xem xét ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, bảo đảm mục tiêu giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

PV
Xem phiên bản mobile