Hải Dương: Kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở chế biến gỗ, cao su

Công an tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ và các cơ sở sản xuất sản phẩm cao su trên địa bàn.
Hải Dương: Chưa được bàn giao đất nhưng nhà đầu tư đã tự ý san lấp mặt bằng? Hải Dương: Thông qua chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông quan trọng Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra sai phạm tại CDC Hải Dương

Cụ thể, từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/12, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, cơ sở sản xuất sản phẩm cao su thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư.

làng mộc
Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của các cơ sở sản xuất.

Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở; điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở (như đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy, duy trì mặt bằng, công năng sử dụng, giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn, trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, quản lý sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa sinh nhiệt, bảo quản và sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ; tổ chức duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở...); việc thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; việc chấp hành các quy định của Luật PCCC; việc thực hiện các yêu cầu về PCCC và CNCH đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiến nghị (nếu có).

Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH, hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở sản xuất, chế biến gỗ và các cơ sở sản xuất sản phẩm cao su trên địa bàn tỉnh cũng như cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đảm bảo an toàn công tác PCCC.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ và các cơ sở sản xuất sản phẩm cao su trên địa bàn. Kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH và hướng dẫn, kiến nghị cơ sở tổ chức thực hiện; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị nhiều lần, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn xử lý phù hợp quy định của pháp luật như tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

PV
Phiên bản di động