Hải Dương: Khẩn trương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng

Chiều 6/7, Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp để đôn đốc triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, quan trọng thực hiện trong năm 2021.
Hải Dương: Đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và dịp nghỉ hè Hơn 21,5% số công dân trong tỉnh Hải Dương nhận được thẻ căn cước công dân gắn chip Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Các chủ trương, chính sách của Trung ương, của các bộ, ngành và của tỉnh có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư đã được công khai và gửi đến người có đất thu hồi. Khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tính pháp lý của dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được thông tin đến người được thu hồi.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện,về cơ chế, chính sách có những khó khăn, bất cập nhất định, nhất là trong điều kiện tỉnh Hải Dương chưa thành lập Quỹ phát triển nhà đất dẫn đến chưa có mặt bằng sạch để thực hiện các dự án, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; quy trình xây dựng và phê duyệt giá đất theo quy định còn mất nhiều thời gian…

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định: "Một trong những điểm nghẽn trong các dự án đầu tư là vấn đề giải phóng mặt bằng. Để công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được người có đất thu hồi đồng thuận, cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất qua đó mới đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng khu tái định cư (trước khi thực hiện việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng) phục vụ việc bố trí giao đất tái định cư; đồng thời, rà soát kế hoạch sử dụng đất đối với nghĩa trang, nghĩa địa khi nhà nước thu hồi giải phóng mặt bằng xây dựng các khu, cụm công nghiệp để thực hiện việc di chuyển mồ mả đến địa điểm mới; rà soát và xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì hợp pháp hóa theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trên đất không hợp pháp; tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Về giá đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, tham khảo với các địa phương xung quanh, đồng thời dựa trên quy định của pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định.

Liên quan đến hạn mức đất ở, đền bù, hỗ trợ, gắn với các quyết định của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các sở, ngành đề xuất phương án trước 15/7/2021.

Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao cần tham mưu, phối hợp cùng thực hiện. Thủ trưởng các ngành, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai các công việc, tháo gỡ vướng mắc.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile