Hải Dương: Kết quả tín nhiệm 24 chức danh lãnh đạo do HĐND bầu

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Hải Dương: Dự kiến 13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch Những ai sẽ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương? Cận cảnh nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường tỉnh 392

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn".

Sau khi rà soát, đối chiếu quy định có 5 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Hải Dương bầu trong năm 2023 sẽ không lấy phiếu tín nhiệm và 24 người được lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh.

Trong 24 người được lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND tỉnh là 5 người, khối UBND tỉnh là 19 người.

undefined
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Theo đó, 58 đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức danh do HĐND tỉnh khóa XVII bầu. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu "tín nhiệm cao" trên 2/3 tổng số phiếu phát ra.

Trong đó, những người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Toản - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Trịnh Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, đạt 56/58 phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Hải Dương bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

1, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương.

Tín nhiệm cao: 56

Tín nhiệm: 1

Tín nhiệm thấp: 1

2, Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 56

Tín nhiệm: 2

Tín nhiệm thấp: 0

3, Bùi Học Anh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 55

Tín nhiệm: 3

Tín nhiệm thấp: 0

4, Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 56

Tín nhiệm: 2

Tín nhiệm thấp: 0

5, Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 55

Tín nhiệm: 3

Tín nhiệm thấp: 0

6, Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 39

Tín nhiệm: 12

Tín nhiệm thấp: 7

7, Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 53

Tín nhiệm: 5

Tín nhiệm thấp: 0

8, Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 54

Tín nhiệm: 4

Tín nhiệm thấp: 0

9, Trần Văn Quân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 54

Tín nhiệm: 2

Tín nhiệm thấp: 2

10, Bùi Quang Bình, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Tín nhiệm cao: 45

Tín nhiệm: 12

Tín nhiệm thấp: 1

11, Lê Hồng Diên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

(1 phiếu không hợp lệ)

Tín nhiệm cao: 39

Tính nhiệm: 17

Tín nhiệm thấp: 1

12, Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng.

(1 phiếu không hợp lệ)

Tín nhiệm cao: 38

Tín nhiệm: 16

Tín nhiệm thấp: 3

13, Nguyễn Viết Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tín nhiệm cao: 46

Tín nhiệm: 12

Tín nhiệm thấp: 0

14, Trần Văn Hảo, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương.

Tín nhiệm cao: 42

Tín nhiệm: 12

Tín nhiệm thấp: 4

15, Bùi Sỹ Hoàn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

Tín nhiệm cao: 40

Tín nhiệm: 16

Tín nhiệm thấp: 2

16, Cao Ngọc Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Tín nhiệm cao: 48

Tín nhiệm: 10

Tín nhiệm thấp: 0

17, Nguyễn Trọng Tuệ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

Tín nhiệm cao: 49

Tín nhiệm: 7

Tín nhiệm thấp: 2

18, Bùi Thanh Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TB&XH.

Tín nhiệm cao: 45

Tín nhiệm: 13

Tín nhiệm thấp: 0

19, Vũ Văn Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Tín nhiệm cao: 45

Tín nhiệm: 11

Tín nhiệm thấp: 2

20, Bùi Văn Thăng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tín nhiệm cao: 52

Tín nhiệm: 6

Tín nhiệm thấp: 0

21, Nguyễn Cao Thắng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tín nhiệm cao: 44

Tín nhiệm: 13

Tín nhiệm thấp: 1

22, Hoàng Văn Thực, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tín nhiệm cao: 51

Tín nhiệm:4

Tín nhiệm thấp: 3

23, Nguyễn Thành Trung, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Tín nhiệm cao: 50

Tín nhiệm: 8

Tín nhiệm thấp: 0

24, Lương Văn Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tín nhiệm cao: 54

Tín nhiệm: 4

Tín nhiệm thấp: 0

Hoàng Duy
Phiên bản di động