Hải Dương: Kế hoạch phát động Tết trồng cây tại TP Chí Linh

Theo kế hoạch, Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức sáng ngày 6/2 tới, tại TP Chí Linh (Hải Dương).
Chí Linh (Hải Dương): Ấn định thời gian tổ chức lễ khai bút tại Đền Thầy Hải Dương: Đón gần 24 vạn lượt khách dịp Tết Quý Mão 2023 Hải Dương: Đầu năm đến thăm đền Bia để xin lộc, cầu sức khỏe

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây” (1959 - 2023) và hưởng ứng Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái (2021 - 2030) do Liên Hợp Quốc phát động.

Hải Dương: Phát động Tết trồng cây tại Chí Linh
Đây cũng là hoạt động ý nghĩa để tiếp tục duy trì phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa để tiếp tục duy trì phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chương trình cũng nhằm góp phần triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26, 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng nhằm tạo phong trào mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, gắn với trồng cây với phát triển kinh tế - xã hội; vận động mọi tầng lớp nhân dân, mọi cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang tích cực trồng cây xanh. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong công tác trồng, chăm sóc và quản lý bảo tồn, bảo vệ rừng góp phần giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoàng Duy
Phiên bản di động