Hải Dương: Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hải Dương vừa ban hành Công văn số 62/SGDĐT-GDTrH - GDTX về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông.
Đánh thức tiềm năng du lịch vùng đất Kinh Môn Hải Dương: Xử phạt 154 triệu đồng một doanh nghiệp vi phạm môi trường Hải Dương: Tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Nhằm triển khai công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 6/1/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông, Sở GDĐT tỉnh Hải Dương yêu cầu các trường THPT; các Trung tâm GDNN - GDTX huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh, Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương lựa chọn môn học, cụm chuyên để học tập của học sinh hoặc học viên (gọi chung là học sinh) cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12.

Hải Dương: Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông.

Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng. Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Trường hợp học sinh sau khi kết thúc học kỳ I có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập: Nhà trường chỉ xem xét giải quyết cho học sinh sau khi kết thúc năm học; lưu ý học sinh cần chủ động có kế hoạch tự học, bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới ngay trong học kỳ II để có thể đáp ứng được yêu cầu khi học môn mới ở lớp học tiếp theo.

Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; quan tâm kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo (việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá kết quả tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh, không ghi điểm vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh và học bạ của học sinh).

Sở GDĐT Hải Dương cũng lưu ý việc chuyển trường đối với học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018: Khi học sinh chuyển trường, nhà trường nơi đến (trường mới) cần bố trí cho học sinh được học ở lớp có tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập trùng với tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập mà học sinh ở nơi đi (trường cũ). Nếu không có liwps trùng tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập, nhà trường bố trí lớp học cho học sinh phù hợp nhất, chủ động có các giải pháp, tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh, bảo đảm cho học sinh có thể hoàn thành chương trình các môn học theo đúng quy định.

Khi học sinh chuyển trường có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập để phù hợp với trường mới, thì thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT. Nếu học sinh chuyển trường sau khi kết thúc học kỳ I trong khi trường mới không có giáo viên của môn học mà học sinh đã học ở trường cũ thì học sinh phải cam kết chủ động hoàn thành chương trình môn học; trường mới chủ động có giải pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá môn học đó cho học sinh đảm bảo học sinh có đủ số điểm kiểm tra, đánh giáo theo quy định.

Hoàng Duy
Phiên bản di động