Hải Dương: Học sinh đi học trở lại từ ngày 18/3

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Thông báo số 860/UBND-VP về việc tổ chức dạy và học ở các nhà trường sau ngày 17/3.
Hải Dương thực hiện phòng chống Covid-19 trong tình hình mới từ 18/3 Đoàn thanh niên tích cực "phủ xanh" TP Hải Dương Đề xuất cho học sinh tại 7 huyện tại Hải Dương đi học trở lại

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Thông báo số 860/UBND-VP về việc tổ chức dạy và học ở các nhà trường sau ngày 17/3.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 134 -TB/TU ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới; Sau khi xem xét Tờ trình số 234/TTr-SGDĐT ngày 15/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy và học sau ngày 17/3/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã đồng ý.

TP Hải Dương ngày đầu kết thúc giãn cách
Ảnh minh họa.

Cụ thể, trẻ mầm non trong toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3/2021.

Tại các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3/2021 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Các huyện, thị xã, thành phố: Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn, TP Chí Linh, TP Hải Dương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3/2021 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh yêu cầu các nhà trường tạm thời chưa tổ chức cho học sinh ăn bán trú và tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời có kế hoạch dạy bù sớm cho những học sinh ở trong vùng cách ly y tế và những học sinh thuộc diện F0, F1, F2.

Cũng từ 18/3, Hải Dương sẽ thực hiện phòng chống Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 31/3.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile