Hải Dương: Hoàn thành việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt danh sách hỗ trợ Người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của toàn bộ 12 huyện trên địa bàn.
Đồng chí Triệu Thế Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Hải Dương: Khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hải Dương: Công khai số điện thoại hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch tại các địa phương

Hôm nay (11/5), UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ Người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Ninh Giang. Đây là huyện cuối cùng trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoàn thành việc thẩm định danh sách hỗ trợ.

hai duong hoan thanh viec phe duyet danh sach ho tro nguoi dan gap kho khan do dai dich covid 19
Ảnh minh họa. (Nguồn: IT).

Theo đó, danh sách được phê duyệt bao gồm 15.745 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ với tổng kinh khí là 19.251.000.000 đ. Trong đó, 4.461.500.000 hỗ trợ 2.979 người có công; 10.464.000.000 đ hỗ trợ cho 6.998 đối tượng bảo trợ xã hội; 1.058.500.000 hỗ trợ 1.412 thành viên hộ nghèo; 3.267.000.000 hỗ trợ 4.356 thành viên thuộc hộ cận nghèo.

Trước đó, trong các ngày 29/4, 6/5, 8/5 UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt danh sách hỗ trợ Người có công với cách mạng;người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của 11 huyện và 60 đối tượng là người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Người có công và xã hội tỉnh Hải Dương.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 161.478 người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội của 12 địa phương, Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội tỉnh Hải Dương với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile