Hải Dương: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương là nền tảng quan trọng, góp phần tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Hải Dương sẽ giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng cầu Kênh Vàng Hải Dương: Sôi nổi chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội năm 2022 Hải Dương: Ban hành quyết định phê duyệt, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ngày 12/8, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ninh Giang, Thanh Miện, thành phố Hải Dương tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đây là 3 đơn vị cuối cùng trong tỉnh tổ chức Đại hội Đoàn - đảm bảo đúng tiến độ do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề ra.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TP Hải Dương.

Như vậy, tính đến nay 100% đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Thanh Miện.

Tiếp nối thành công của Đại hội cấp cơ sở, công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Kết quả, trong 24 Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc có một đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội; 1/24 đơn vị bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm; Độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo quy định không quá 30 tuổi.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Ninh Giang.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ trương đoàn viên, thanh niên xung kích, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, Hải Dương là một trong những đơn vị đầu tiên có ngày "Chuyển đổi số", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% Đoàn cấp huyện và tương đương sử dụng bộ nhận diện Đại hội trong khâu trang trí, khánh tiết, áp dụng mã QR vào việc chuẩn bị tài liệu Đại hội….

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương là nền tảng quan trọng, góp phần tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra và đạt kết quả cao.

Hoàng Duy - Ngọc Anh
Xem phiên bản mobile