Hải Dương được chấp thuận dự án gần 1.200 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 358/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương tìm người đến các địa bàn liên quan ổ dịch huyện Kim Thành

Hải Dương: Học sinh đi học trở lại từ ngày 18/3 Hải Dương thực hiện phòng chống Covid-19 trong tình hình mới từ 18/3

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.160,72 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 174,11 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư ( ngày 15/3/2021).

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Thượng Vũ, xã Tuấn Hưng (nay là xã Tuấn Việt) và xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với quy mô sử dụng đất 164,98ha, trong đó giai đoạn 1 là 65ha và giai đoạn 2 là 99,98ha. Nhà đầu tư là công ty cổ phần COMA 18.

Khu công nghiệp
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý thực hiện đúng quy định và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất mặt nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của Dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile