Hải Dương: Dừng xử lý đất dôi dư, xen kẹp

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương vừa có văn bản gửi các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu dừng xử lý đất dôi dư, xen kẹp.
Hải Dương: Khởi tố đối tượng chặn đường dâm ô trẻ em gái Công an Hải Dương ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Hải Dương: Đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động 63 cơ sở vi phạm về phòng cháy

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương vừa có văn bản gửi các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu dừng xử lý đất dôi dư, xen kẹp theo hướng dẫn tại Văn bản số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GD ngày 19/11/2014.

Hải Dương: Dừng xử lý đất dôi dư, xen kẹp

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương vừa có văn bản gửi các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu dừng xử lý đất dôi dư, xen kẹp

Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận, chưa giải quyết xong, Sở đề nghị trả lại hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Chỉ đạo, quán triệt việc quản lý, xử lý các diện tích đất trong khu dân cư do Nhà nước quản lý (kể cả các diện tích đất đã đo đạc vào thửa đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất) bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không tự ý san lấp, chuyển mục đích ao, hồ, đầm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy; ưu tiên sử dụng các diện tích đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng theo quy định của Chính phủ. Đối với các diện tích đất đủ điều kiện quy hoạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao cho nhân dân làm nhà ở, yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai chưa quy định cụ thể đối với việc xử lý các diện tích đất nhỏ hẹp, đất công do Nhà nước quản lý nằm trong các khu dân cư đã gây nhiều bất cập trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, ngày 19/11/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã ban hành Văn bản số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GD hướng dẫn xử lý đất xen kẹp, dôi dư trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Văn bản này về cơ bản đã giải quyết được một số tồn tại, vướng mắc trong việc xử lý đất xen kẹp, dôi dư trong khu dân cư, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện trong thời gian qua còn một số trường hợp, các địa phương hiểu, áp dụng không thống nhất. Mặt khác, hệ thống pháp luật đất đai hiện hành về cơ bản đã quy định tương đối đầy đủ trình tự, thủ tục thực hiện, trong đó đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

PV
Xem phiên bản mobile