Hải Dương: Đóng cửa mỏ khoáng sản do Công ty Cổ phần phát triển An Việt khai thác

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản cát đen, đất làm vật liệu xây dựng thông thường do Công ty Cổ phần phát triển An Việt khai thác.
Hải Dương: Đón gần 24 vạn lượt khách dịp Tết Quý Mão 2023 Hải Dương: Đầu năm đến thăm đền Bia để xin lộc, cầu sức khỏe Hải Dương: Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT

Theo Quyết định số 134/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương, mỏ khoáng sản cát đen, đất làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi sông Thái Bình thuộc địa phận các xã: Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ và Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Hải Dương: Đóng cửa mỏ khoáng sản do Công ty Cổ phần phát triển An Việt khai thác
Mặc dù giấy phép đã hết hạn nhưng Công ty Cổ phần phát triển An Việt không tiến hành thuê đất, không tiến hành các hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ.

Lý do phải đóng cửa là Giấy phép khai thác khoáng sản số 22/GP-UBND ngày 5/1/2011 của UBND tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty Cổ phần phát triển An Việt đã hết hạn, nhưng công ty không tiến hành thuê đất, không tiến hành các hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ.

Mục đích đóng cửa mỏ để bàn giao cho địa phương quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật đất đai, khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. Diện tích đóng cửa mỏ là 30ha, được giới hạn bởi 5 điểm khép góc hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 60.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND các huyện: Tứ Kỳ và Thanh Hà có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng diện tích đất của khu vực đã đóng cửa mỏ khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong khu vực bãi bồi sông Thái Bình theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Hoàng Duy
Phiên bản di động