Hải Dương: Doanh nghiệp ở huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại từ đầu tháng 3

UBND tỉnh Hải Dương cho phép các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại từ đầu tháng 3 nếu bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bênh an toàn, hiệu quả.
Hải Dương: Phạt 3,2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 Đến ngày 27/2, Hải Dương có 288 bệnh nhân Covid-19 điều trị khỏi Hải Dương giải thể Bệnh viện số 1

Ngày 27/2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản cho phép các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất (CSSX), kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại từ đầu tháng 3 nếu bảo đảm các điều kiện phòng dịch.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể bảo đảm an toàn phòng dịch tại đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế gắn với thực hiện tốt 5K; tổ chức tốt hệ thống giám sát thực hiện phòng chống dich của mọi người trong phạm vi doanh nghiệp, đề cao vai trò của cơ quan y tế trên cơ sở quản lý, giám sát sức khỏe người lao động; tổ chức cơ quan đầu mối liên lệ với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Cẩm Giàng khi có yếu tố dịch tễ xuất hiện để phối hợp; chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động về phòng dịch.

Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có trách nhiệm chủ động phòng chống dịch trong đơn vị, cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chủ động phòng dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mà để xảy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu chỉ đạo tại Công ty TNHH KPF Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu chỉ đạo tại Công ty TNHH KPF Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp có xuất hiện dịch bệnh thời gian qua trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, ngoài yêu cầu lập kế hoạch như trên cần tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện để rà soát, xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động; lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, nhu cầu hoạt động trở lại của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch theo yêu cầu trên và trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng chống dịch bắt đầu từ tháng 3; chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng, các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế và UBND huyện Cẩm Giàng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch tại các khu dân cư, thôn xóm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hoàng Duy (T/H)
Xem phiên bản mobile