Hải Dương: Đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động 63 cơ sở vi phạm về phòng cháy

Từ ngày 15/10 đến 10/11/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra 397 cơ sở. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện các cơ sở còn tồn tại thiếu sót trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Hải Dương: Dự án trục đường Đông - Tây 1.800 tỷ đồng vướng mắc giải phóng mặt bằng Hải Dương: Sắp đấu giá hàng trăm lô đất tại 7 khu dân cư tại TP Chí Linh Hải Dương quyết giữ vững top 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Thực hiện Kế hoạch số 3163/KH-CAT-TM ngày 12/10/2022 của Công an tỉnh Hải Dương về việc Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ ngày 15/10 đến 10/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra 397 cơ sở.

Hải Dương: Đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động 63 cơ sở vi phạm về phòng cháy
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hải Dương đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với 63 cơ sở.

Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện các cơ sở còn tồn tại thiếu sót trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động đối với 1 cơ sở và tạm đình chỉ hoạt động đối với 62 cơ sở

Hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tổ chức kiểm tra các cơ sở nêu trên, nếu vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được thì ra Quyết định đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở này theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, tham mưu xử lý theo quy định.

PV
Xem phiên bản mobile