Hải Dương: Điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Ba Hàng

Sau điều chỉnh, tổng diện cụm công nghiệp Ba Hàng (Hải Dương) rộng 46,98 ha, tăng 0,56 ha; diện tích đất công nghiệp giảm 4,33 ha; diện tích khớp nối hạ tầng giao thông tăng 4,89 ha.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Ninh Giang còn nhiều hạn chế cần khắc phục Toạ đàm xúc tiến đầu tư FDI Hàn Quốc vào Hải Dương Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Gia Lộc

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp (CCN) Ba Hàng (TP Hải Dương) lần thứ 2.

Theo đó, CCN Ba Hàng được điều chỉnh lại ranh giới, diện tích quy hoạch; tổ chức không gian, cơ cấu sử dụng đất và một số hạ tầng kỹ thuật.

Cụm công nghiệp Ba Hàng
Cụm công nghiệp Ba Hàng vừa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng lần thứ 2.

Tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch CCN Ba Hàng rộng 46,98 ha, tăng 0,56 ha so với quy hoạch cũ. Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất công nghiệp của CCN này giảm 4,33 ha, diện tích đất nghiên cứu khớp nối hạ tầng giao thông tăng 4,89 ha so với quy hoạch cũ. Ranh giới quy hoạch được điều chỉnh mở rộng khu phía đông nam (nhập phần diện tích của Công ty TNHH May Tình Thương vào diện tích CCN). Phần diện tích các tuyến đường tỉnh 390, 390C và một phần diện tích nút giao lập thể giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường tỉnh 390, đoạn qua CCN được đưa ra ngoài ranh giới CCN. Ranh giới khu vực phía đông nam và đông bắc CCN cũng được điều chỉnh lại cho phù hợp với hiện trạng được giao đất và xây dựng.

CCN Ba Hàng được điều chỉnh, cập nhật hướng tuyến, quy mô đường tỉnh 390, 390C theo dự án, hiện trạng đã đầu tư và định hướng quy hoạch chung khu vực; điều chỉnh bố trí lại các lô đất chức năng phù hợp và cập nhật các dự án sản xuất kinh doanh đã được chấp thuận đầu tư trong CCN. Các lô đất ở công nhân trong CCN được điều chỉnh thành đất dịch vụ - hành chính, đất công nghiệp và đất cây xanh. Lô đất công nghiệp CN5 và một phần lô đất CN4 được điều chỉnh thành đất dịch vụ - điều hành và cây xanh. Quy hoạch mới các lô đất dịch vụ - điều hành tại khu vực tiếp giáp đường tỉnh 390C. Diện tích đất dịch vụ - điều hành sau điều chỉnh còn 0,74 ha, giảm 0,28 ha so với quy hoạch cũ. UBND tỉnh điều chỉnh tăng diện tích đất cây xanh từ 2,2 ha lên 4,21 ha...

Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết CCN Ba Hàng là cần thiết do năm 2013, UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích CCN để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 390, 390C và một phần diện tích nút giao lập thể giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường tỉnh 390, đoạn qua CCN. Tháng 8.2020, UBND tỉnh đã điều chỉnh CCN Ba Hàng, trong đó điều chỉnh tăng diện tích CCN từ 46,044 ha lên 46,9136 ha nhưng phần diện tích tuyến đường 390 và 390C vẫn chưa được đưa ra khỏi diện tích CCN. Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương năm 2017 được phê duyệt, có quy hoạch tuyến đường vành đai I cắt qua CCN này làm thay đổi quy hoạch giao thông trong CCN…

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile