Hải Dương: Đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 1.331.458 lượt người

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương có 416.375 người tham gia, chiếm 44,77% lực lượng lao động; đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 1.331.458 lượt người với số tiền 725.530 triệu đồng.
Hải Dương: Bắt đối tượng dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn cá nhân Xây dựng thị trấn Thanh Hà (Hải Dương) trở thành đô thị loại IV sau năm 2030 Hải Dương: Tổ công tác 151 cứu sống một người uống thuốc ngủ tự tử

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương, tính đến hết ngày 30/6/2022, toàn tỉnh có 416.375 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 44,77% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 89,16% kế hoạch được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao.

Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc có 371.646 người tham gia; bảo hiểm xã hội tự nguyện có 44.768 người tham gia; bảo hiểm y tế có 1.733.453 người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 91,2% dân số, trong đó có 423.393 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tổng số thu trong 6 tháng là 4.220.923 triệu đồng, đạt 46,88% kế hoạch, tăng 240.702 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.

bảo hiểm xã hội
Tính đến hết ngày 30/6/2022, toàn tỉnh có 416.375 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 44,77% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh được thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ luôn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Đáng chú ý, tỉnh đã giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 6.351 đơn vị với 314.768 người lao động và số tiền giảm đóng 49,75 tỷ đồng; giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 5.810 đơn vị với 330.035 người lao động và số tiền hỗ trợ 103,95 tỷ đồng; xác nhận cho 206 đơn vị với 7.871 người lao động đang làm việc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngoài ra, đã giải quyết cho 5.787 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 5.325 người hưởng trợ cấp một lần; 224.786 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Với mục tiêu vừa đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, vừa đảm bảo sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trong việc tuân thủ quy định, quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, chuẩn hóa dữ liệu điện tử trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… Trong 6 tháng đầu năm, đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 1.331.458 lượt người với số tiền 725.530 triệu đồng.

PV
Phiên bản di động